Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burn-out

Burn-out ondernemer

zzp - eigen baas - (zelfstandig) ondernemer

Als u ZZP-er, DGA of ondernemer bent en last heeft van burn-out verschijnselen, dan zijn er voor u een hoop zaken anders.

Het grootste deel van deze site is geschreven voor zieke werknemers in loondienst waarvan hun burn-out niet erkend wordt.

Omdat u geen baas of aandeelhouders hebt, is er een duidelijk aantal voordelen:

  • u beslist als eigen werkgever of u burn-out bent of niet
  • u beslist, zowel qua financiering als qua behandelprogramma, welk programma u bij welke coach of psycholoog wilt doorlopen
  • u hebt per definitie een hele grote ‘eigen regelruimte’, dus u kunt – na een analyse van stressoren – de arbeidssituatie naar uw hand zetten, zodat die u uit komt. Dit naast mogelijk ‘ander leren copen’ met bepaalde gebeurtenissen.

Die ‘eigen regelruimte’ kan weer ingeperkt worden door:

  • eisende hoofdklanten, waarbij geldt: als u hun eisen niet nakomt, valt uw bedrijf om
  • algemene continuïteitsverwachting – er blijft contact opgenomen worden met uw bedrijf en men verwacht antwoord
  • soms: krappe financiële situatie, zodat u het gevoel hebt ondanks burn-out door te moeten werken. In sommige situaties, bijvoorbeeld als u geld en/of ideeën mist om de bedrijfsvoering te veranderen zodat deze minder zwaar op uw schouders rust, kan het aangaan van een samenwerking (of u laten overnemen) een oplossing zijn.

De klantenkring van Stichting Burnout bestaat voor 10% uit zelfstandig ondernemers/ZZP-ers. Wij hebben dus verstand van de gewoonlijke stressoren en hoe ermee om te gaan. Wij hebben ook een  aangepast burn-out herstelprogramma voor zelfstandig ondernemers.

Bekijk hier het voorbeeld van een burnoutherstelplan van een zelfstandig ondernemer

Ook de BBTI, Blankert Burnout Trigger Inventory, verschilt ietwat voor de zelfstandig ondernemer: BBTI-1-1-ondernemersversie-2016-met-eigen-woorden-en-cijfers (.doc, met eigen cijfers en woorden in te vullen).

De richtlijn burn-out blijft hetzelfde, om de ernst en ‘soort’ burn-out te bepalen blijft het goed de testsen 4DKL, Ubos, SCL-90 en eventueel UCL (Utrechtse Coping Lijst) te maken. Dit kan allemaal bij Stichting Burnout.

Neem contact met ons op via het contactformulier voor meer informatie. Bij ons kunt u ook terecht voor een vrijblijvend oriënterend gesprek. We helpen u graag.