Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burn-out

Behandeling burn-out

Burn-out behandeling/herstel

‘Burn-out behandeling‘ is het populairste zoekwoord, daarom heet deze pagina zo, maar burn-out ‘herstel’ vinden wij een correctere benaming.

Bij de meeste ziekten geldt:

 • oorzaak doet er minder toe, de STAND VAN ZAKEN moet onderzocht worden (indien somatisch: door arts), de arts is de ‘grote kenner’, de patiënt is leek en weet nagenoeg niets, en de arts heeft een protocol en legio ervaring om te kunnen herstel
 • in de termen van ‘Schön’ (‘Process Consulting, 1980) is het ‘doctor-patiënt’ model de meest rudimentaire hiërarchische verhouding. De arts analyseert, ‘weet alles’, en ‘beslist’ wat er gedaan moet worden.
 • daarom heet e.e.a. een ‘behandeling’: de patiënt ONDERGAAT het, en vaak los van een omgeving, nl. in een ziekenhuis = kliniek.

Hoe anders is het bij burn-out!

Burn-out is niet een ziekte IN de mens, het is een ’ecologische dysfunctie’ tussen mens en omgeving (James Carroll, 1979). Als men een burn-out ‘patiënt’ uit de omgeving haalt, begint met diagnose en daarna een ‘behandeling’ begint, faalt deze meestal. ZEKER in klinische context. Daarom is de GGZ zo ongeschikt om burn-out te behandelen: men denkt in termen van ‘ziekenhuis’, ‘behandelen’, overslaan van ontstaansgeschiedenis.

Lees verder op deze pagina, duik in meer detail van onze behandeling op pagina https://burnout.nl/burn-out-herstel-programmas/ of neem contact met ons op voor een vrijblijvend oriënterend gesprek over burnout herstel.

De sleutel tot burn-out herstel

De SLEUTEL tot burn-out – herstel ligt in een gelijkwaardige samenwerking tussen patiënt en burn-out coach/burn-out psycholoog. De essentie tot succes ligt besloten in de fijnzinnige analyse wat er is gebeurd, volgens het patroon dat wij op de pagina ‘oorzaken burn-out’ hebben beschreven.

Een definitie van Stichting Burnout van burn-out zou kunnen luiden: ‘Burn-out is een toestand van emotionele uitputting, ontstaan door het verwaarlozen van jarenlange chronische stress, verwaarlozing van eigen behoeften en dito signalen, en het niet geleerd hebben van talloze lessen die in de ‘aanpassing’ wel geleerd hadden moeten worden’.

Er blijft niets anders over dan:

 • aansluiten bij de huidige emotie
 • BBTI af te nemen (naast de 4DKL, SCL 90 en Ubos uit de richtlijn)
 • anamnese naar aanleiding van onze gestructureerde vragenlijst omtrent de chronologie in de opbouw, ‘wat is er allemaal veranderd vanaf het moment dat u in functie trad en alles nog goed was?’

Google Scholar

De ‘te leren lessen’ volgen vanzelf uit de analyse volgens ‘oorzaken burn-out’. Uiteraard hebben we een en ander omgeschreven in een schriftelijk en openbaar burn-out herstelprogramma. Op Google Scholar treft u onze burn-out herstel methode aan. Het is, voor  zo ver wij weten, de enige uitgeschreven burn-out herstel methode ter wereld, zelfs in het Nederlands, die wetenschappelijk is goedgekeurd (alles wat wetenschappelijk is goed gekeurd staat in Google Scholar; als het er niet in staat is het nog niet wetenschappelijk goedgekeurd).

Ervaring met eerdere hulpverlener

Meer dan de helft van de klanten die bij ons aankloppen hebben ervaring met een eerdere hulpverlener. Het betreft meestal twee soorten eerdere ervaringen:

 • bij een zelfstandig gevestigd ‘allround psycholoog’, die een hoop nuttige dingen naar voren bracht, maar waarbij de patiënt voelde: ‘Burn-out herstel herstel gaat met hem (haar) niet lukken. Ik wil er Stichting Burn-out naast hebben, of met de algemeen psycholoog stoppen en nu een ECHTE burn-out expert hebben’
 • bij een ‘vlieg je mee naar de regenboog’ bureau: een vitaliteitsbureau dat graaft naar de paar dingen waar je wel energie van krijgt, en daar totaal op inzet. Of die naar ‘grootmoeder oplossingen’ grijpt, zoals ‘gezond eten, sporten, ontspannen en op tijd naar bed’ (altijd goed, maar niet voldoende om burn-out op te lossen).

Wat andere aanbieders met name missen is de diepgaande ervaring van wetenschappelijke kennis van en inventarisatie van stressoren, de daarbij verbonden emoties, het trekken van lessen uit het verleden, en veel hierop toegespitste Engelstalige wetenschappelijke literatuur.

Doe vrijblijvend de ‘PROEF’ of wij als Stichting Burnout meer kunnen betekenen, naast of in plaats van uw huidige behandelaar, en vraag om:

 • tests
 • inventarisaties van probleemgebieden
 • een vrijblijvend oriënterend gesprek met een van onze burn-out experts

Kosten 'irrelevant', omdat wij altijd werkgever overtuigen om te betalen

Burn-out herstel dient vergoed te worden door de werkgever; dat is juridisch gesneden koek. Wij kennen de relevante wetsartikelen, wij hebben de juiste ingangen bij het UWV om betaling door werkgever af te dwingen, en wij kunnen werkgevers overtuigen dat betaling van burn-outherstel door werkgevers voor hen:

 • de ethisch fraaiste oplossing is
 • de goedkoopste oplossing is (goedkoper dan betaling van advocaten om u te ontslaan plus kosten van UWV loonsancties en bezava)
 • betaling van burn-outherstel een zeer positieve sociale uitstraling heeft voor een OR (Ondernemings Raad) en de rest van het personeel.

Een en ander staat samengevat in onze werkgeversbrochure. Bovendien kunnen wij als Stichting Burnout de garantie geven dat wij een burn- out binnen 9 maanden kunnen genezen – indien werkgever een reeks van condities goed keurt die inhouden dat werknemer NUL stress ondervindt tijdens deze 9 maanden – (vraag naar onze lijst en garantie), en aldus bij tijdige inschakeling een ‘ziek uit dienst’ altijd kunnen voorkomen.

Een weldadig alternatief voor de ‘vallen en opstaan’ trajecten met ondeskundige bedrijfsartsen die om de maand voorschrijven weer ‘aan het werk te gaan’, zonder analyse, zonder diepgaande kennis van burnout en zonder externe herstel interventie door een burn-out herstel, met als gevolg: na twee jaar ziekte en veel advocaatskosten TOCH een ‘ziek uit dienst’.

Wij praten graag met uw P&O afdeling, die bijna altijd veel meer gevoel heeft voor werkstress en burnout dan een arts. (bovendien kan een werkgever zicht nooit achter een arts verschuilen, zie o.a. CRvB 19 november 2009 BK:3713).