Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burn-out

FAQ-8 jur Bedrijfsarts

Dit is een zelfhulp pagina. Stichting Burnout geeft geen los juridisch advies. Wel kunt u vragen dat Stichting Burnout contact opneemt met uw bedrijfsarts (en liefst ook personeelszaken) als u burnoutherstel via Stichting Burnout wilt. Stichting Burnout is er voor Burnout Herstel – mail voor een vrijblijvend oriënterend gesprek over burnoutherstel info@burnout.nl met vermelding plaatsnaam en telefoonnummer. Kijk vooral ook op: https://burnout.nl/behandeling-burn-out/ en https://burnout.nl/behandeling-burn-out/burn-out-herstel-programmas/

Bedrijfsarts en arbo-arts

Over de positie van de bedrijfsarts bij arbeidsgerelateerde zorg is reeds veel op het internet geschreven: zie o.a. het rapport van de SER uit 2014, knelpunten in de arbeidsgerelateerde zorg – toekomst-arbeidsgerelateerde-zorg-SER-2014-betere-zorg-voor-werkenden

De ‘catch 22’ zit hem erin dat de wetgever van de bedrijfsarts verlangt dat deze zich gedraagt zoals van een arts in positieve zin wordt verwacht – het genezen van patiënten op de eerste plaats stellend. Ook moet een bedrijfsarts richtlijnen navolgen (art. BW 6:453; voor richtlijnen zie http://beroepsziekten.nl) .

Aan de andere kant wordt de bedrijfsarts ‘uurtje factuurtje’ betaald door werkgevers; werkgevers hebben, puur financieel gezien, soms belang bij het ONTKENNEN van arbeidsgerelateerde ziekten of beroepsziekten (zoals burn-out; voor de hele lijst, zie http://beroepsziekten.nl). D.w.z.: ontkennen, totdat het tegendeel bewezen wordt geacht door UWV (in verband met bezava, bij een ‘ziek uit dienst’). Dus met name in het begin van potentieel langdurige ziekteperioden voelen bedrijfsartsen zich vaak onder druk gezet door werkgevers, of door eigen arbodirecteuren, om niets arbeidsgerelateerds op te schrijven, geen diagnose te stellen, geen richtlijn na te komen met diagnostische tests, en de probleemanalyse ‘zo oppervlakkig te houden’ dat de werkgever er zich geen buil aan kan vallen.

De introductie van bezava in 2014 (zie http://bezava.com) heeft deze druk, Catch22, alleen maar doen toenemen.

Wij laten de bedrijfsartsen even zelf aan het woord over hun onafhankelijkheid (2021): https://www.rendement.nl/bedrijfsarts/nieuws/bedrijfsarts-wil-onafhankelijkheid-graag-benadrukken.html

Uiteraard zijn er ook de nodige werkgevers en bedrijfsartsen die uit sociaal-ethische redenen, of om redenen van schaarsheid van het type personeel waartoe de burn-out-er behoort, de burn-out snel erkennen, laten testen, en externe deskundige burnoutherstelbegeleiding aanbieden.

Voorbereiding eerste gesprek met bedrijfsarts over burnout

Wij krijgen vaak de vraag: ‘volgende week zie ik voor het eerst de bedrijfsarts, hoe moet ik mij voorbereiden?’. Hier is de maximale voorbereiding:

Gooi niet meteen alles op tafel, geef de man/vrouw ook zijn eigen heer en laat hem eerst wat vragen stellen. Als later onderbouwing nodig is, hebt u het juiste materiaal bij u.

De bedrijfsarts is niet uw ‘geneesheer’; juridisch is zijn rol ‘adviseren van de werkgever’, zie art. 14.1 arbowet. Hij kan een goed luisterend oor zijn, tips meegeven, maar zal in het algemeen niet ‘genezer’, ‘therapeut’ of ‘coach’ willen zijn, daarvoor zijn er organisaties zoals Stichting Burnout. https://burnout.nl/burn-out-herstel-programmas/.

Let erop dat de bedrijfsarts in een ‘tweespalt’ kan zitten: professioneel en eerlijk wil hij wellicht ‘A’ zeggen, maar de werkgever (die hem betaalt) heeft liever dat die ‘B’ zegt.

De bedrijfsarts is in het algemeen niet iemand die een bepaalde behandelaar oplegt, dat kan juridisch ook niet. U kunt zelf op het web een behandelende partij vinden en die ter goedkeuring voorleggen aan personeelszaken/HR (zij zijn de werkgever die beslissen over de betaling van burnoutherstel; burnout herstel is gewoonlijk kosten werkgever, zie o.a. KADV – of  https://burnout.nl/overige-info-contact/belangen-anderen/wie-betaalt-het-burn-out-herstel/