Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burn-out

FAQ-7 jur Arbeidsongeschiktheidsverzekering: uitkeren bij burnout

Dit is een zelfhulp pagina. Stichting Burnout geeft geen los juridisch advies. Zeker als u uw recht wilt halen: schakel een advocaat in! Stichting Burnout is er voor Burnout Herstel – mail voor een vrijblijvend oriënterend gesprek over burnoutherstel info@burnout.nl met vermelding plaatsnaam en telefoonnummer. Kijk vooral ook op: https://burnout.nl/behandeling-burn-out/ en https://burnout.nl/behandeling-burn-out/burn-out-herstel-programmas/

Arbeidsongeschiktheidsverzekering en burn out

Wij zouden het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering anders dan bij het UWV absoluut AFRADEN, tenzij in de polisvoorwaarden duidelijk staat dat burnout wordt erkend, en ook hoe het wordt getest en gemeten.

De private sociale zekerheid streeft nl. vaak naar maximaal premies innen en zo min mogelijk uitkeren.

Als u bij burnout toch een non-UWV verzekering wilt laten uitbetalen, kunnen wij u het volgende aanraden:

1. houd uw verzekering er aan de NVAB NHG richtlijn burnout aan te houden, inclusief tests

2. burnout heeft de ICD (International Classification of Diseases) code Z0.73 – en verder vindt u zeer veel wetenschappelijke literatuur op http://scholar.google.com (Google Scholar) en onze pagina wetenschap.

Dit zeggen wij omdat sommige verzekeraars u bij voorkeur naar een psychiater sturen, die alleen DSM4 kent (een oud psychiatrisch boekje) en die voor de rest 50 jaar achter loopt op de wetenschap (de ‘arbeidsgerelateerde’ psychologie en ‘medical health’) of zelfs het bestaan van burnout ontkent.

3. Laat een burnout diagnose op schrift stellen: https://burnout.nl/bedrijfsarts-erkent-burn-out-niet/hoe-een-burnout-diagnose-op-schrift-te-krijgen/

4. ‘Cognitive impairments’. Na een burnout houdt u altijd cognitieve beperkingen over. Wij zijn gespecialiseerd in deze literatuur en testen; wij geven die niet zomaar op het web prijs.

De niet-uitkeer-truc bestaat er dus de burnoutrichtlijn over te slaan inclusief tests, en vervolgens door een psychiater ‘geen depressie’ te laten constateren, dan ‘hebt u niets’ en hoeft men niet uit te keren. Verdient aandacht Tweede Kamer.

Movir - arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen - niet uitkeren bij burnout

Als Stichting Burnout hebben wij sinds 2006 erg veel gevallen meegemaakt van niet-uitkeren bij arbeidsongeschiktheid door burnout door MOVIR.

Zie ook google maps, en de beoordelingen = google reviews over Movir: daar komt het ook terug.

Hier is ons advies hoe op te treden:

1. Maak de tests 4DKL, SCL 90 en Ubos van de burnoutrichtlijn

2. Laat eventueel arbeidsdeskundig onderzoek doen, volgens FML-methode (Functionele Mogelijkheden Lijst) FML-Functionele-Mogelijkheden-Lijst, bijvoorbeeld bij een bureau dat belastbaarheidsonderzoek doet. Let er wel op dat u bij burnout wellicht kunt worden aangemerkt als ‘kan gedeeltelijk arbeid verrichten’, maar dat het voor uw genezing beter is om 100% vrij te zijn (ziekteverlof; zeker geen werk op de oude plek) en eerst een extern burnouthersteltraject te volgen zoals bij Stichting Burnout. Dus ‘niet meteen doen wat u maximaal kan volgens FML’ is vaak aan te raden.

3. Laat een diagnose op schrift opstellen, door Stichting Burnout.

4. Schrijf een brief aan Movir in de trant van (kies uw eigen woorden, u kunt altijd dingen ‘veraardigen’):

‘Geacht Movir,

Het valt mij erg van u tegen dat u adverteert voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen, maar dat u bij uitvalsreden nummer 1, burnout, bijna nooit uitkeert! Dat is in mijn geval zo, en volgens veel google reviews over u op google maps.

U beweert dat ik geen afwijking heb volgens DSM 4. Dat zal wel kloppen. Ter uwer lering: DSM 4 is een dubieus psychiatrieboekje dat met handopsteken tot stand komt. Het American National Institute of Health heeft er al lang afstand van genomen. DSM4 gaat alleen over pyschiatrie, en het mist dus een groot deel van de psychologische wetenschap die op Google Scholar te vinden is.

Bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering verwacht ik bij uitstek dat men zich houdt aan de richtlijnen van http://beroepsziekten.nl. Voor burnout is dat deze richtlijn: HW_12_LESA_LR_richtlijn-burnout-overspanningburnout met diagnostische tests SCL 90, Ubos en 4DKL. Omdat u verzuimde deze diagnostiek toe te passen, heb ik dat elders laten doen: in bijlage 1 treft u de diagnose aan.

Voor arbeidsongeschiktheid is tevens van belang wat ik nog wel en niet kan doen: dat hoort beoordeeld te worden met een FML, Funtionele Mogelijkheden Lijst, ook dat hebt u verzuimd. FML-Functionele-Mogelijkheden-Lijst. Dat heb ik op eigen kosten laten doen bij bureau xyz. u vindt het verslag in bijlage 2. 

Op grond van de restberoepen die voor mij in aanmerking komen ben ik 80-100% arbeidsongeschikt.

Ik ben best bereid een burnouthersteltraject te volgen, bijvoorbeeld bij het degelijke Stichting Burnout, als u mij die behandeling betaalt.

Daarna (1 jaar later) zouden wij opnieuw arbeidsdeskundig onderzoek kunnen doen om vast te stellen hoeveel arbeidsongeschiktheid ik DAN heb.

Graag verzoek ik u bij deze:

a) in te stemmen met de diagnose in bijlage 1
b) in te stemmen met het arbeidsdeskundige onderzoek in bijlage 2
c) het voorgestelde burnouthersteltraject in bijlage 3 te bekostigen
d) mij komend jaar passend bij 80-100% arbeidsongeschiktheid uit te betalen
e) mij eventueel 1 jaar later weer arbeidsdeskundig te laten onderzoeken, bij een bureau dat ons beider vertrouwen heeft (dus geen ‘Ergatis’, zie de google reviews daarvan)

Zou u zo vriendelijk willen zijn binnen twee weken met punten a)-e) in te stemmen? 

Ter uwer lering: burnout is volgens ICD, International Classification of Diseases, ziekte Z 73. 

Met vriendelijke groet,

Movir verzekerde abc, email, polisnummer’. 

Hulp bij AOV niet uitkeren

Stichting Burnout vermeldt bovenstaande tekst, maar HELPT NIET bij het niet uitkeren van de AOV.

Stichting Burnout heeft als kernactiviteit ‘burnout herstel’. Het helpen bij niet uitkeren AOV zou met name bestaan uit ‘juridisch schrijven’, en daar is een advocaat voor bedoeld.

1) last heeft van een beroepsziekte, zie beroepsziekten.nl, en die staat niet in DSM
2) ter vaststelling van burnout moet een richtlijn worden gevolgd, die ook op beroepsziekten.nl staat en bijgaand is – https://burnout.nl/sb_wp/wp-content/uploads/2018/05/HW_NVAB-12_LESA_LR_overspanningburnout.pdf
3) met testen van de richtlijn
4) een diagnose moet u laten opstellen volgens https://burnout.nl/bedrijfsarts-erkent-burn-out-niet/hoe-een-burnout-diagnose-op-schrift-te-krijgen/

De hele strijd daarna, over diagnoses etc., is niet onze business. Als u het niet alleen kunt: schakel vrienden of familie in, wij geven hierin geen hulp (geen tijd, en die tijd wordt ons niet vergoed). Google op een advocaat [woonplaats advocaat AOV]. Veel succes!