Geschreven door Stichting Burnout op 19 juni 2020 in bedrijfsarts Behandeling blog Nederlands

Geachte werkgever, email, [TOON KAN ALTIJD ZACHTER, HIER IS TOON HARD VOOR HET GEVAL WERKGEVER HARD IS]

U hebt laatst mediators op mij afgestuurd om mij onder druk te zetten om een vso (vaststellingsovereenkomst) te tekenen. Weet u wel hoeveel geld u zelf bespaart als ik een vso teken? Zie de volgende link van winnock: bij een ziek uit dienst, betaalt de werkgever gemiddeld 282.500 euro ‘boete’ (bezava, whk premies) –  Winnock 282.500 euro – https://www.winnock.nl/bezava-hier-moet-als-werkgever-op-letten/. Het lijkt mij veel beter voor u en mij een maandsalaris te investeren in burnoutherstelcoaching, waarna helemaal geen bezava hoeft te volgen.

En als u toch per se een vso (vaststsellingsovereemkomst) wilt, wat overigens verboden is bij ziekte (moet ik dat aan UWV melden?), wil ik minstens 150.000 euro ontvangen, ca. de helft van wat u bespaart. Immers, ik moet dan ook mijn eigen WW en reintegratie betalen.

De bedrijfsarts heeft mij weer gezond gemeld, maar dat is frauduleus, want hij heeft niet a) de richtlijn burnout met bijbehorende tests gevolgd b) helemaal geen richtlijn gevolgd – terwijl hij volgens art. 7:453 BW wel de professionele standaard = richtlijn moet volgen. U huurt dus uurtje factuurtje een ‘muppet van een bedrijfsarts’ in die alle medische en ethische richtlijnen aan zijn laars lapt, exact zegt wat u wilt, en u denkt dat dat indruk op mij maakt? Ik ben genegen deze bedrijfsarts aan te geven bij het Medisch Tuchtcollege en het NCVB, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, zodat hij beboet wordt voor het niet melden van een beroepsziekte.

Het bewijs van mijn burnout: ik ben bezig met een psycholoog en tests, die wel de NVAB richtlijn burnout volgt, mijn burnout op schrift te zetten. Wilt u een kopie van deze diagnose? Moet ik deze diagnose naar het UWV sturen, met het verhaal dat de betermelding van u en de bedrijfsarts nonsense is?

Ik geef u 2 keuzen:
1) of een vso met 150.000 euro voor mij zonder geheimhouding
2) of u volgt keurig Wet Verbetering Poortwachter, met een door mij te bepalen externe burnoutherstelpartij die u betaalt.

Als u niet op 1) of 2) in gaat heb ik geen andere keuze dan mijn gelijk bij het UWV te zoeken, daar te melden dat ik burnout ben (met diagnose), te melden dat u Wet Verbetering Poortwachter probeert te ontduiken met vso, dat u niet bereid bent externe burnoutherstelcoaching te betalen. Gelijktijdig zal ik dan het UWV verzoeken u met loonsancties op het rechte pad van Wet Verbetering Poortwachter te brengen. Want u blijkt niet gevoelig voor ethiek, wel voor geld – dan moet het UWV u maar loonsancties uitdelen.

Tot binnenkort, met mijn burnoutdiagnose op schrift, en het aangeven van de onprofessionele bedrijfsarts bij het medisch tuchtcollege en NCVB. U kunt uw mediators naar huis sturen, want bij ziekte kan geen sprake zijn van mediation. Hoeveel bent u inmiddels kwijt aan deze ‘mediators’? Van dat geld had u al een fatsoenlijk burnouthersteltraject inclusief outplacement van mijn keuze kunnen betalen, en zou bezava steeds onwaarschijnlijker worden omdat ik na dergelijke coaching hoogstwaarschijnlijk gezond uit dienst ga.

Met vriendelijke groet,

Werknemer abc, BSN, email, datum’