Geschreven door Stichting Burnout op 24 juni 2020 in bedrijfsarts Behandeling blog Nederlands

Als de bedrijfsarts niet functioneert, d.w.z. zich niet houdt aan zijn vele wettelijke verplichtingen, kunt het volgende doen.

Veel staat al op http://bedrijfsarts.net/reviews-beoordelingen-bedrijfsartsen.html

Richtlijn niet aanhouden (burnoutrichtlijn NVAB met tests):
– geef hem een zeer slechte waardering op zorgkaartnederland, bedrijfsartsen – https://www.zorgkaartnederland.nl/bedrijfsarts/pagina1?sort=naam-asc  – sorteer ze op alfabet, vind je bedrijfsarts en schrijf de beoordeling. Zo helpt u uzelf en heel Nederland. Zeg de arts ook dat u daar een beoordeling gaat schrijven.
– klacht aan bestuur NVAB
– klacht aan https://www.knmg.nl
– klacht aan NCVB (Ned. Centrum voor Beroepsziekten)
dat arts zich niet houdt aan BW art 7:453, zich houden aan een professionele standaard en vraag om de bedrijfsarts te beboeten
– Schrijf de Minister Volksgezondheid, cc Minister Sociale Zaken Werkgelegenheid, dat de BIG registratie als bedrijfsarts niet moet worden verlengd.
– medisch tuchtcollege
– Als hij testuitslagen in de wind slaat, is dat een ‘onrechtmatige daad’ (raadpleeg advocaat om dat door te zetten)


– ga in http://bedrijfsarts.net/docs/arbodiensten-lijst-en-hun-certificeerders-2018.pdf na wie de certificeerder is van de arbodienst, en schrijf die vervolgens een brief dat arts richtlijn niet nakomt.

Ga na

a) OF dnvgl.nl certificeerder is – https://www.dnvgl.nl/contact/business-assurance.html
of

b) Lloyd’s – http://www.lloydsregister.nl/nl/contact_us/feedback/

In geval Lloyds de arbodienst certificeert: schrijf een klacht naar de arbodienst EN naar info@lrqa.nl

In geval DNVgl de auditor is: schrijf een klacht naar de arbodienst EN naar certificeerder “Lingen, Gino van” <Gino.van.Lingen@dnvgl.com> met het verzoek de licentie van de arbodienst in te trekken.

In plaats van je wenden tot een bedrijfsarts: wend je tot de huisarts om burnout op schrift te zetten, of tot een van de mensen die hier worden genoemd: https://burnout.nl/bedrijfsarts-erkent-burn-out-niet/hoe-een-burnout-diagnose-op-schrift-te-krijgen/.

De bedrijfsarts is HELEMAAL niet je geneesheer, het is de adviseur van werkgever (art. 14.1 arbowet) waarbij de werkgever beslist.

Kies daarom zelf een externe deskundige burnoutherstelpartij, zoals Stichting Burnout.