‘Wie schrijft, die blijft’, maar als u bijvoorbeeld volgens de POH een diagnose burnout krijgt, en de bedrijfsarts ‘bullebakt’ u om weer naar het werk te gaan, gaat er een hoop tegelijk fout en moet u de werkgever schrijven, eventueel cc de bedrijfsarts. Hier is een voorbeeld voor een dergelijk memo/

“Geachte werkgever, cc bedrijfsarts,

Ik schrijf u bij deze omdat een hoop dingen tegelijk niet volgens het boekje gaan. Volgens de testen van de burnout richtlijn ben ik burnout, maar de bedrijfsarts beveelt mij direct weer werk te hervatten.

Hier is een aantal zaken mee mis:
1) de bedrijfsarts heeft mij niets te bevelen, bedrijfsarts is slechts adviseur van werkgever, zie art. 14.1 arbowet, ik wil dus graag een schriftelijk document waarin u als werkgever = verantwoordelijk mij weer op het werk ontbiedt. De bedrijfsarts ‘mag niets’ maar moet zich zelf aan vele wetten houden, zie o.a. het boek ‘Medische aansprakelijkheid’ van R.P. Wijne
2) werkgever kan zich nooit verschuilen achter zelf ingehuurde bedrijfsarts, zie o.a. CRvB 19 nov 2009, BK:3713. Dat zou het nogal makkelijk maken, u huurt een bedrijfsarts in voor een uurtje op voorwaarde dat hij zegt waar u hem voor betaalt, daarom is de wetgever zo wijs geweest bovenstaande wetgeving zo te formuleren
3) de bedrijfsarts verzuimde totaal om de NVAB richtlijn burnout toe te passen inclusief burnout tests. Daarmee overtreedt hij art. 7:453 BW, namelijk het aanhouden van een professionele standaard. D.w.z.: bij burnout klachten de richtlijn burnout incl. tests volgen
4) ik zal de bedrijfsarts daarom op zorgkaartnederland, bedrijfsartsen, een slechte waardering geven
5) wat wel hoort, volgens de richtlijn, is een distantieperiode van 6 weken, en daarna externe burnoutherstelcoaching, te kiezen door mij, te betalen door werkgever. In deze burnoutherstelcoaching wordt dan onderzocht WAARDOOR ik burnout ben geworden. Dat is tot nu toe totaal niet onderzocht (erg inprofessioneel van de bedrijfsarts, ‘gebroken been? Ik wil het niet testen, ik wil niet weten hoe het kwam, direct weer aan het werk!’
6) Plan van aanpak maken, inclusief vermelding externe burnoutherstelcoaching, waarover werkgever en werknemer het mee eens zijn.
7) u toont met het laten optreden van de onprofessionele bedrijfsarts (geen richtlijn, geen onderzoek) als ‘muppet’ geen enkele ‘naleving zorgplicht werkgever’.

Ik ben ziek en kan niet op het werk komen, omdat ik ziek ben EN op het werk komen mijn burnout nog verder zal versterken.

Als u zo verder gaat op de verkeerd ingeslagen weg zal ik de burnoutdiagnose op schrift laten zetten, het UWV inlichten en het UWV verzoeken u loonsancties op te leggen totdat u wel de Wet Verbetering Poortwachter en burnoutrichtlijn nakomt. Als ik er zelf niet uit kom, neem ik een advocaat in de arm om mij bij het halen van mijn gelijk/het u dwingen te volgen van de wet ‘te helpen’.

Met vriendelijke groet,

Burnoute werknemer xyz’