Geschreven door Stichting Burnout op 30 januari 2020 in bedrijfsarts blog Nederlands

Voor de helderheid, want deze vraag komt vaak terug: art. 14.1 arbowet zegt dat de bedrijfsarts een adviserende rol heeft richting bedrijfsarts. De werkgever is het die beslist, de werkgever heeft altijd eindverantwoordelijkheid en mag zich niet verschuilen achter de zelf ingehuurde bedrijfsarts, zie o.a. https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:2095

Zie ook https://ontslag.nl/nieuws/werkgever-kan-zich-niet-verschuilen-achter-advies-bedrijfsarts/#:~:text=Het%20inschakelen%20van%20een%20gecertificeerde,de%20medische%20beoordeling%20kan%20verschuilen.&text=De%20werkgever%20blijft%20namelijk%20eindverantwoordelijke,verzuimbegeleiding%20en%20de%20re%2Dintegratie. en CRvB 19 november 2009 BK:3713

Bovendien moet een werkgever controleren of de bedrijfsarts wel de juiste richtlijnen volgt en daarmee een professionele standaard aanhoudt, zie art. BW 7:453. De professionele standaarden staan op de NVAB website, de richtlijnen horende bij een bepaalde aandoening, en staan ook op http://beroepsziekten.nl Hou als werknemer de werkgever er dus aan dat de arts zijn richtlijnen aanhoudt, en dien anders een klacht in (bijvoorbeeld bij de Arbeidsinspectie, met naam en toenaam van betrokkenen). Bij burnout vermoeden moet de burnoutrichtlijn worden aangehouden inclusief daarin genoemde tests.