Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burn-out

Stichting Burnout – een landelijke burnout HERSTEL organisatie – heeft 15 locaties in Nederland – en veel videochat mogelijkheden (i.v.m. Corona) – en na burnoutherstelcoaching indien gewenst tweede spoor, outplacement richting andere werkgever

 

Plan vrijblijvend een oriënterend gesprek over burnout-herstel – en eventueel tweede spoor, reïntegratie bij andere werkgever (outplacement)

Voor een vrijblijvend oriënterend gesprek en al uw vragen over burn-out herstel kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. We hebben dan een vrijblijvend oriënterend gesprek over uw burnout situatie. 1,5 uur lang krijgt u gratis de mening van een ervaren consulent/psycholoog! Wij zijn op 15 locaties aanwezig, dus bijna altijd binnen 30 minuten rijden van u. Of, als het uw voorkeur is gezien Corona: per videochat: whatsappvideochat, Skype en nog meer. Over spoor 2, reïntegratie naar een andere werkgever, leest u meer aan het einde van de volgende pagina: https://burnout.nl/re-integratie/

Waarvoor kunt u bij Stichting Burnout terecht?

Waarvoor kunt u NIET bij Stichting Burnout terecht?

Voor juridisch advies, tactisch advies hoe uw werkgever ‘te bewerken’ of hoe uw recht te halen door middel van assertieve brieven. Hier moet u uzelf helpen of een advocaat inschakelen, om het u gemakkelijk te maken hebben wij een juridische zelfhulppagina gemaakt: juridische zelfhulp-pagina

Stichting Burnout is een burnoutHERSTEL organisatie, geen gratis juridisch adviesbureau. Wij hebben geen juristen, worden er niet voor betaald en hebben geen plezier in ‘rechten’.

Maak de gratis burn-out tests – eerst de 4DKL in Excel

Bent u geïnteresseerd in één van bovenstaande diensten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Maak eerst eens de 4DKL in Excel. Indien uw disstress 20 of meer is, is de kans heel groot dat u een burnout heeft, al is om het verhaal rond te maken ook het maken van de SCL-90 en Ubos-test nodig. U kunt de 4DKL test ook online maken in Excel op Google Docs. Dit kan zonder inloggen!

4DKL in excel: klik 4dkl blanco ter verzending – invullen, saven en terugmailen naar info@burnout.nl

4DKL als PDF – totaalformulier-4DKL-vier-dimensionale-klachtenlijst-bedrijfsartsen-in-pdf – invullen, scores bij elkaar optellen en mailen naar info@burnout.nl

Klik het spreadsheet open, u zit dan al automatisch op het tabblad ‘vragen’. Vul vragen 1 t/m 50 in en ga daarna naar het tabblad ‘uitslagen’ om de uitslag te kunnen zien. Met de foutmarge van ‘geen andere tests gedaan hebbend’ bij disstress van >= 20 en somatisaties >=13: burnout.

Voor de volledigheid: om het goed te doen moeten hiernaast SCL 90 en Ubos gemaakt worden (volgens NVAB Lesa pdf burnout richtlijn), en moet er een anamnese plaatsvinden.

Een totaaloverzicht van de burnout testen waar wij over beschikken vindt u op Burn-out diagnose en herstel bij Stichting Burnout. Dat zijn er meer dan de 4DKL! De 4DKL is goed voor een eerste indicatie, maar onvoldoende om een goed totaalbeeld te krijgen.

 


Werkgevers en bedrijfsartsen

Voor werkgevers en bedrijfsartsen hebben wij een uitgebreide brochure: Werkgevers-brochure-Stichting-Burnout-versie-1-1 en een aparte pagina: https://burnout.nl/werkgevers/

Nog niet kunnen vinden wat u zoekt?

Gebruik onze interne zoekmachine om ook onze zeer uitgebreide blog en ons forum te doorzoeken:

Vraag het ons

Waarom Stichting Burnout voor uw burn-out herstel?

 • Stichting Burnout is de enige behandelpartij in Nederland die een uitgeschreven burn-out herstelprogramma heeft, dat nog wetenschappelijk erkend is ook (alles wat wetenschappelijk erkend is staat in Google Scholar, https://scholar.google.com – geef daar in ‘Stichting Burnout kunst burnout herstel’ en u komt het artikel tegen met de bespreking van onze methode)
 • Stichting Burnout heeft veel tests waarmee een burnout goed kan worden gediagnostiseerd EN waarmee geanalyseerd kan worden WAARDOOR uw burnout kwam.
 • Stichting Burnout werkt alleen met zeer seniore consulenten (50+) die zich gespecialiseerd hebben in burn-out behandeling na een lange loopbaan in diverse organisaties. De meesten zijn A&O (Arbeisds- en Organisatie) psychologen met post-academische opleiding voor burn-out.
 • Wij bestaan sinds 2006, dus 14 jaar gemeenschappelijke jaren ervaring in theorie en praktijk (die bovenop de kennis en ervaring komt die menig psycholoog had voordat deze bij ons begon)
 • Oog voor de ARBEIDSCONTEXT. Dat zal een gz/ggz-psycholoog niet zo snel hebben, of een ‘Freudiaan’. Hier ligt ook een duidelijke afweging voor u, of u denkt ‘er zit fundamenteel iets mis met mij, ik wil zo diep mogelijk in mijn persoonlijkheid graven’, of dat u denkt ‘toen ik aan de baan begon was alles goed, daarna is het mis gegaan…maar wat en hoe, daar heb ik geen duidelijk plaatje van…en hoe het verder moet weet ik helemaal niet’. Als het tweede het geval is, zit u goed bij ons. In de arbeidscontext of privé contekst ligt altijd de aanleiding voor burnout: door invulling van bijgaande BBTI (voorbeeld overschrijven met eigen woorden en cijfers) kunt u zich bewust worden van welke energievreters er op werk- en privé gebied spelen, en welke energiegevers op werk- of privégebied ontbreken: BBTI-ingevuld-met-cijfers-en-tekst-1-2
 • Mail ons via het contactformulier

Gezocht: burnout psychologen/coaches met veel klantaffiniteit te Amsterdam stad, Den Haag en Wageningen

Burn-out help for non-Dutch speakers – help in English

English burnout Netherlands

Please visit our English site: https://burnout.nl/en/

Zelf eerste indicatie krijgen: wel of niet burn out? 4DKL

Een van de drie diagnostische testen die bij de genoemde burn out richtlijn wordt voorgeschreven (en die ook terug te vinden is op de site http://beroepsziekten.nl) is de 4DKL, Vier Dimensionale Klachten Lijst van dr. B. Terluin. De wetenschappelijke achtergrond informatie vindt u op Google Scholar.

Hier is een excel versie: 4dkl blanco ter verzending die u zelf kunt invullen en saven. Blijf in .xls werken, anders functioneren de macro’s niet meer. In het tabblad ‘uitslagen’ vindt u uw score op 4 dimensies: 1) disstress, 2) depressie 3) angst 4) somatisaties.

Een score van meer dan 20 op disstress en meer dan 10 op somatisaties duidt gewoonlijk op burn out. (Al wordt volledige zekerheid uiteraard pas verkregen na het doen van alle 3 tests van de richtlijn, 4DKL, SCL 90 en Ubos, plus een anamnese en analyse van chronische stressfactoren).

Lees meer »

Vrijblijvend oriënterend gesprek over burn out HERSTEL

Uw belangrijkste doel is natuurlijk van burn out te HERSTELLEN.

Waarom?

 • omdat burn out ‘ellendig’ voelt en vaak slapeloos maakt
 • omdat u bij burn out geen goede werkprestatie kunt leveren en uw loopbaan vast loopt
 • omdat u weer, ook op werkvlak, GELUKKIG wilt zijn
 • omdat u weer meer en positieve emotionele ENERGIE wilt hebben
 • omdat u weer op ‘vol vermogen’ wilt functioneren
 • omdat u weer meer/veel zelfvertrouwen wilt hebben.

Met burn out wordt (terecht) nooit een afkeuringspercentage van 80-100% gehaald, al helemaal niet ‘duurzaam’, dus de strategie om ‘duurzaam burn out te worden om een goede uitkering zeker te stellen’ is gedoemd te mislukken.

Als u niets aan de burn out doet, is de kans groot dat u additionele stress krijgt van de werkgever: slechte beoordelingen, accumulatie van redenen om te ontslaan….en om te solliciteren komt u (ook onbewust!) veel te zwak over.

Oorzaken en behandeling

Burn out komt altijd door chronische stress; de tijd waarin chronische stress is opgebouwd tot het moment van ‘afknappen’ en ziek uitvallen is gewoonlijk langer dan een jaar. Met onze BBTI – .doc BBTI ingevuld met tekst vb zeer krachtig – waarin u het voorbeeld overschrijft met eigen cijfers en woorden – kunt u inventariseren welke energievreters (‘stressoren’) en welke gebreken aan normale ‘energiegevers’ bij u een rol hebben gespeeld. Invulling van de BBTI leidt vaak tot veel meer inzicht, en enige emotionele verwerking (huilen bij het invullen is heel gezond en gewoon).

Behalve chronische stressoren kunnen ook ACUTE stressoren een rol hebben gespeeld – men raadplege bijvoorbeeld de lijst van Holmes en Rahe – link:

Daarnaast kunnen natuurlijk bepaalde persoonsfactoren ‘mediërend’ werken voor burn out. Als u gezond en gelukkig aan de functie begon, is alles met uw persoonlijkheid voldoende in orde, en is het veel meer zaak na te gaan:

 • waar u signalen van onvrede en energieverlies ‘niet gewaar werd’ of onderdrukte ten behoeve van een groter doel
 • wat er is veranderd in de werkcontext
 • wat er is veranderd in de persoonlijke verhoudingen (daar zitten de meeste energielekken!)
 • wat er veranderd is in de vereisten
 • wat er veranderd is met uw ‘eigen regelruimte’ en ‘controle over het werk’.

Recht en uw dossier

Nederland is een uiterst juridisch land. Eigenbelang viert hoogtij, ethiek en empathie (ooit kenmerkend voor de opbouw van de verzorgingsstaat) zijn totaal verdwenen.

Dat betekent o.a. dat uw dossier juridisch uitstekend in elkaar moet zitten:

 • er moet een diagnose in voorkomen, voordat een werkgever andere ontslaggronden kan aanvoeren (zoals een verstoorde arbeidsverhouding, wellicht juist geprovoceerd door bepaalde werkgevers)
 • u moet arbodienst en bepaalde werkgevers schriftelijk op uw rechten hebben gewezen, tijdig en met verwijzing naar de juiste wetsartikelen
 • de arbeidsgerelateerdheid dient goed gedocumenteerd te worden, evenals uw inspanningen om externe burn out herstel interventie in te roepen
 • u moet een voorstel tot plan van aanpak hebben ingeleverd.

SB (Stichting Burnout) helpt u bij dit alles indien u het burn out herstel door ons wilt laten doen. Geroutineerde ‘spelers’ bouwen dossiers op met maar 1 ding voor ogen: ‘Hoe komt het straks over bij a) de rechter, b) het UWV, c) de belastingdienst (die verhoogde whk/bezava premies kan heffen bij een ‘ziek uit dienst’).

Voorgaande tekst zou de indruk kunnen wekken dat SB ‘tegen’ werkgevers is. Dat is niet zo; SB is alleen tegen werkgevers die de wet (arbowet en WvP, Wet Verbetering Poortwachter) willen omzeilen door mediation, intimidatie of een vaststellingsovereenkomst.