Stichting Burnout, de diepere en bewezen waarheid omtrent burn-out

Stichting Burnout heeft 15 locaties in Nederland – en veel videochat mogelijkheden (i.v.m. Corona)

Plan vrijblijvend een oriënterend gesprek

Voor een vrijblijvend oriënterend gesprek en al uw vragen over burn-out herstel kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier. We hebben dan een vrijblijvend oriënterend gesprek over uw burnout situatie. 1,5 uur lang krijgt u gratis de mening van een ervaren consulent/psycholoog! Wij zijn op 15 locaties aanwezig, dus bijna altijd binnen 30 minuten rijden van u. Of, als het uw voorkeur is gezien Corona: per videochat: whatsappvideochat, Skype en nog meer.

Waarvoor kunt u bij Stichting Burnout terecht?

 • 3 gratis  burnout tests: Ubos, SCL-90 en 4DKL die horen bij de burn-out richtlijn H&W_NVAB-12_LESA_LR_overspanningburnout. Bekijk hier meer informatie over alle tests.
 • burn-out diagnoses
 • arbeidsdeskundig onderzoek en rapportage
 • burn-out behandeling zowel eerste als tweede spoor
 • expertiseonderzoek bij niet uitkeren van AOV’s (Arbeids Ongeschiktheidsverzekeringen) bij burnout
 • bemiddeling/strategie rechttrekken verhouding werkgever-werknemer

Maak de gratis burn-out test

Bent u geïnteresseerd in één van bovenstaande diensten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Indien uw disstress 20 of meer is, is de kans heel groot dat u een burnout heeft, al is om het verhaal rond te maken ook het maken van de SCL-90 en Ubos-test nodig. U kunt de 4DKL test ook online maken in Excel op Google docs. Dit kan zonder inloggen!

4DKL in excel: klik 4dkl blanco ter verzending – invullen, saven en terugmailen naar info@burnout.nl

4DKL als PDF – totaalformulier-4DKL-vier-dimensionale-klachtenlijst-bedrijfsartsen-in-pdf – invullen, scores bij elkaar optellen en mailen naar info@burnout.nl

Klik het spreadsheet open, u zit dan al automatisch op het tabblad ‘vragen’. Vul vragen 1 t/m 50 in en ga daarna naar het tabblad ‘uitslagen’ om de uitslag te kunnen zien. Met de foutmarge van ‘geen andere tests gedaan hebbend’ bij disstress van >= 20 en somatisaties >=13: burnout.

Voor de volledigheid: om het goed te doen moeten hiernaast SCL 90 en Ubos gemaakt worden (volgens NVAB Lesa pdf burnout richtlijn), en moet er een anamnese plaatsvinden.

Een totaaloverzicht van de burnout testen waar wij over beschikken vindt u op https://burnout.nl/burnout-testen/

eBrochure voor werknemers met alle essentie op 4 A4

Wij beseffen dat onze website uitgebreid is om u op alle vlakken te kunnen helpen. Als u een snelle inleiding wilt van de kern, als werknemer, download en print dan deze e-Brochure voor werknemers: de essentie op slechts 4 A4! Voor werkgevers hebben wij een iets uitgebreidere brochure.

Nog niet kunnen vinden wat u zoekt?

Gebruik onze interne zoekmachine om ook onze zeer uitgebreide blog en ons forum te doorzoeken:

Waarom Stichting Burnout voor uw burn-out herstel?

 • Stichting Burnout is de enige behandelpartij in Nederland die een uitgeschreven burn-out herstelprogramma heeft, dat nog wetenschappelijk erkend is ook.
 • Stichting Burnout heeft veel tests waarmee een burnout goed kan worden gediagnostiseerd EN waarmee geanalyseerd kan worden WAARDOOR uw burnout kwam.
 • Stichting Burnout werkt alleen met zeer seniore consulenten (50+) die zich gespecialiseerd hebben in burn-out behandeling na een lange loopbaan in diverse organisaties. De meesten zijn A&O (Arbeisds- en Organisatie )psychologen met post-academische opleiding voor burn-out.

 

 • Stichting Burnout weet veel van het relevante recht, wij kennen arbeidsdeskundigen die u goed gezind zijn en die het nodige kunnen documenteren om uw dossier te versterken, wij kennen verzekeringsartsen, u kunt bij ons een schriftelijke diagnose krijgen etc. etc. Als al een jurist of advocaat nodig is, weten wij welke verstand hebben van burnout en u maximaal helpen (in plaats van bijvoorbeeld het eigen aantal declarabele uren te maximaliseren).
 • Wij bestaan sinds 2006, dus 13 jaar gemeenschappelijke jaren ervaring in theorie en praktijk (die bovenop de kennis en ervaring komt die menig psycholoog had voordat deze bij ons begon)
 • Oog voor de ARBEIDSCONTEXT. Dat zal een gz/ggz-psycholoog niet zo snel hebben, of een ‘Freudiaan’. Hier ligt ook een duidelijke afweging voor u, of u denkt ‘er zit fundamenteel iets mis met mij, ik wil zo diep mogelijk in mijn persoonlijkheid graven’, of dat u denkt ‘toen ik aan de baan begon was alles goed, daarna is het mis gegaan…maar wat en hoe, daar heb ik geen duidelijk plaatje van…en hoe het verder moet weet ik helemaal niet’. Als het tweede het geval is, zit u goed bij ons.

Liever 30 minuten video kijken om alles te weten?

Kijk hier 2 plus 28 minuten Stichting Burnout video over arbeidsrecht, ziekmelding, plan van aanpak, looinhouding, vaststellingsovereenkomst, diagnose op schrift en indienen burnoutherstelplan met argumenten:

2 min: https://youtu.be/FTWH3Some40

en na het abrupte einde meteen doorgaan met deel 2 28 minuten: https://youtu.be/39VNDHBESxs

Stichting Burnout, ook voor de werkgever

Deze site is gericht op werknemers die niet direct de erkenning of (her)kenning vinden voor hun burn-out klachten bij hun werkgever of bedrijfsarts. Stichting Burnout is er ook voor werkgever: http://StichtingBurnout.nl.

Burn-out help for non-Dutch speakers – help in English

English burnout Netherlands

Stichting Burnout is aware that a rapidly expanding part of the workforce is ‘inner-EU’ but does not speak Dutch. This is foremost the case around Amsterdam and The Hague. Stichting Burnout (SB) has much information in English, and does help in English – including burn-out recovery coaching in English.

The legal and financial side is important in the Netherlands; an employer may abuse the fact you do not know Dutch, Dutch law and the ‘bezava incentive’. Here you find an an explanation of ‘what should’ and ‘what should not be done’ in English for employers and employees alike. Additional PDF for employees. You will also find blogpost of ours that explains the situation in the Netherlands in English, when burn-out, and what you should do as expat.

Zelf eerste indicatie krijgen: wel of niet burn out? 4DKL

Een van de drie diagnostische testen die bij de genoemde burn out richtlijn wordt voorgeschreven (en die ook terug te vinden is op de site http://beroepsziekten.nl) is de 4DKL, Vier Dimensionale Klachten Lijst van dr. B. Terluin. De wetenschappelijke achtergrond informatie vindt u op Google Scholar.

Hier is een excel versie: 4dkl blanco ter verzending die u zelf kunt invullen en saven. Blijf in .xls werken, anders functioneren de macro’s niet meer. In het tabblad ‘uitslagen’ vindt u uw score op 4 dimensies: 1) disstress, 2) depressie 3) angst 4) somatisaties.

Een score van meer dan 20 op disstress en meer dan 10 op somatisaties duidt gewoonlijk op burn out. (Al wordt volledige zekerheid uiteraard pas verkregen na het doen van alle 3 tests van de richtlijn, 4DKL, SCL 90 en Ubos, plus een anamnese en analyse van chronische stressfactoren).

Lees meer »

Vrijblijvend oriënterend gesprek over burn out HERSTEL

Uw belangrijkste doel is natuurlijk van burn out te HERSTELLEN.

Waarom?

 • omdat burn out ‘ellendig’ voelt en vaak slapeloos maakt
 • omdat u bij burn out geen goede werkprestatie kunt leveren en uw loopbaan vast loopt
 • omdat u weer, ook op werkvlak, GELUKKIG wilt zijn
 • omdat u weer meer en positieve emotionele ENERGIE wilt hebben
 • omdat u weer op ‘vol vermogen’ wilt functioneren
 • omdat u weer meer/veel zelfvertrouwen wilt hebben.

Met burn out wordt (terecht) nooit een afkeuringspercentage van 80-100% gehaald, al helemaal niet ‘duurzaam’, dus de strategie om ‘duurzaam burn out te worden om een goede uitkering zeker te stellen’ is gedoemd te mislukken.

Als u niets aan de burn out doet, is de kans groot dat u additionele stress krijgt van de werkgever: slechte beoordelingen, accumulatie van redenen om te ontslaan….en om te solliciteren komt u (ook onbewust!) veel te zwak over.

Oorzaken en behandeling

Burn out komt altijd door chronische stress; de tijd waarin chronische stress is opgebouwd tot het moment van ‘afknappen’ en ziek uitvallen is gewoonlijk langer dan een jaar. Met onze BBTI – .doc BBTI ingevuld met tekst vb zeer krachtig – waarin u het voorbeeld overschrijft met eigen cijfers en woorden – kunt u inventariseren welke energievreters (‘stressoren’) en welke gebreken aan normale ‘energiegevers’ bij u een rol hebben gespeeld. Invulling van de BBTI leidt vaak tot veel meer inzicht, en enige emotionele verwerking (huilen bij het invullen is heel gezond en gewoon).

Behalve chronische stressoren kunnen ook ACUTE stressoren een rol hebben gespeeld – men raadplege bijvoorbeeld de lijst van Holmes en Rahe – link:

Daarnaast kunnen natuurlijk bepaalde persoonsfactoren ‘mediërend’ werken voor burn out. Als u gezond en gelukkig aan de functie begon, is alles met uw persoonlijkheid voldoende in orde, en is het veel meer zaak na te gaan:

 • waar u signalen van onvrede en energieverlies ‘niet gewaar werd’ of onderdrukte ten behoeve van een groter doel
 • wat er is veranderd in de werkcontext
 • wat er is veranderd in de persoonlijke verhoudingen (daar zitten de meeste energielekken!)
 • wat er veranderd is in de vereisten
 • wat er veranderd is met uw ‘eigen regelruimte’ en ‘controle over het werk’.

Recht en uw dossier

Nederland is een uiterst juridisch land. Eigenbelang viert hoogtij, ethiek en empathie (ooit kenmerkend voor de opbouw van de verzorgingsstaat) zijn totaal verdwenen.

Dat betekent o.a. dat uw dossier juridisch uitstekend in elkaar moet zitten:

 • er moet een diagnose in voorkomen, voordat een werkgever andere ontslaggronden kan aanvoeren (zoals een verstoorde arbeidsverhouding, wellicht juist geprovoceerd door bepaalde werkgevers)
 • u moet arbodienst en bepaalde werkgevers schriftelijk op uw rechten hebben gewezen, tijdig en met verwijzing naar de juiste wetsartikelen
 • de arbeidsgerelateerdheid dient goed gedocumenteerd te worden, evenals uw inspanningen om externe burn out herstel interventie in te roepen
 • u moet een voorstel tot plan van aanpak hebben ingeleverd.

SB (Stichting Burnout) helpt u bij dit alles indien u het burn out herstel door ons wilt laten doen. Geroutineerde ‘spelers’ bouwen dossiers op met maar 1 ding voor ogen: ‘Hoe komt het straks over bij a) de rechter, b) het UWV, c) de belastingdienst (die verhoogde whk/bezava premies kan heffen bij een ‘ziek uit dienst’).

Voorgaande tekst zou de indruk kunnen wekken dat SB ‘tegen’ werkgevers is. Dat is niet zo; SB is alleen tegen werkgevers die de wet (arbowet en WvP, Wet Verbetering Poortwachter) willen omzeilen door mediation, intimidatie of een vaststellingsovereenkomst.