Stichting Burnout
   Contactformulier (klik) - info@burnout.nl
   Home - Startpagina
Kies een onderdeel
Burnout diagnose Burnout diagnose
Wat is burnout?
Verschil burnout met...?
Test op burnout
Waardoor burnout?
 Hoeveel burnout?
Burnout hestel programma's
Wat veranderen?
Therapiesoorten
Wie speelt mee?
Wie betaalt het?
Typische burnoutsituaties
Loopbaanoriëntatie
Cijfers

Juridisch burnout

Wetenschap-onderzoek
Achtergrond & Contact
Burnout preventie
Burnout: omgeving of persoon?
Burnout preventie
Second Opinion bedrijfsarts
Studenten-burnout
HSP-hoogsensitief
Politiek arbeidsgerelateerde zorg
Voorbeeld tests – diagnose – herstelplan
Werkevers-burnout
Fysieke kant burnout
Einde tijdelijk contract ziek


Wetenschap - onderzoek - burnout - ook door Stichting Burnout

Hoofd researcher bij Stichting Burnout: Jean Philippe Blankert PhD, zie:
http://www.burnout.nl/publications-Jean-Philippe-Blankert-PhD/index.html

met als een van de biologische specialisaties: biomarkers of burnout:
www.burnout.nl/biomarkers-burnout.html

Wij vervolgen meteen artikel over onze eigen methode van 'burnout analyse' met behulp van onze BBTI - pdf - DOI: 10.13140/2.1.2996.8968 (Engelstalig) klik

Hieronder volgt:

1. goede wetenschappelijke burnout literatuur

2. psychologisch onderzoek naar burnout

voor

3. fysieke kant van burnout/ fysiologie van burnout is een aparte pagina gemaakt (klik)

4. onderzoek naar 'wat is een succesvol burnout herstel PROGRAMMA'?


1. Goede wetenschappelijke burnout literatuur

Populair-wetenschappelijke artikelen over burnout zult u in elke zoekmachine bij overvloed vinden. Meestal laten de schrijvers zich meer leiden door 'wat zou goed verkopen?' dan door onderzoek en werkelijkheid.

In de medische literatuur en wetenschap is burnout geclassificeerd in de: 'International Classification of Diseases', ICD-10 - 'a state of virtual exhaustion' (category # Z73.0). Onder 'burnoutsymptomen' gaven wij al de definitie van dr. C. Maslach, elke insider bekend.

Onderstaand volgt een lijst van wetenschappelijke literatuur die internationaal maatgevend is. Mede daarom is deze in het Engels. De lezer die liever Nederlands wil kan speuren naar vertalingen, maar loopt ook het gevaar op Nederlandstalige schrijvers te stoten die hun visie schrijven zonder dat deze internationaal getoetst is. Nederland is een klein taalgebied en het is daarom gemakkelijk om een boek uit te brengen (weinig concurrentie).

Wij bemoedigen het lezen van oorspronkelijke bronnen in de oorspronkelijke taal en geven, absoluut zonder pretentie volledig te willen zijn, de volgende lijst:

  • 'The burnout syndrome: current research, theory, interventions' ed. by John W. Jones, PhD, 1981, London House Press, Congres Card Catalog number 81-84967
  • 'Career Burnout"causes & cures' Ayala Pines and Elliot Aronson, The Free Press, 1981, ISBN 0-02-925353-5
  • 'Job stress and burnout: research, theory and intervention perspectives' ed. by Whiton Stewart Paine, A Sage Focus Edition, ISBN 0-8039-1847-X, 1982
  • 'The cost of caring' by Cristina Maslach, 1982/2003, ISHK, ISBN 1-883536-35-9
  • Professional burnout: recent developments in theory and research' ed. by Wilmar B. Schaufeli, Christina Maslach, Tadeusz Marek, Taylor & Francis, 1993, ISBN 1-56032-683-2 '
  • 'The truth about burnout' Christina Maslach, Michael P. Leiter, 1997, John WIley & Sons, ISBN 0-7879-0874-6
  • 'Banishing Burnout' Michael P. Leiter, Christina Maslach, Wiley 2005, ISBN 0-7879-7608-3
  • 2014: 'Burnout at work: a psychological perspective' - click Amazon (Maslach & Leiter)

Een samenvatting van 35 jaar burnout-wetenschap vindt u op deze 17 pagina's PDF (klik)

Een goede wetenschappelijk verantwoorde inleiding in 'Definition, recognition and prevention approaches - burnout' vindt u in bijgaande manual (Google Scholar):
http://www.burnout.nl/burnout-preventie/BOIT_theoretical_abstract_2705.pdf

Natuurlijk zijn er legio zelfhulboeken te krijgen, ook in het Nederlands, maar die zijn vaak twijfelachtig:

  • omdat ze niet aansluiten bij wetenschappelijk onderzoek....vaak beweert een schrijver wat die wil, maar is het niet door anderen getest
  • men geeft allerlei hulpmiddelen (meestal: gehalte 'paardemiddelen') aan een individu maar gaat niet in op de match met de omgeving. 'Zeg vaker nee' en 'Trek je grenzen' leest thuis aardig op de bank maar gaat niet in op de dynamiek op de werkplek.

In de navolgende PDF leest u de kwantitatieve resultaten van Stichting Burnout, evenals onze kwalitatief wetenschappelijke onderbouwing van ons programma (klik, PDF, 6 pagina's)

Voor degenen die weinig gevoel hebben voor depressie en burnout en ze door elkaar halen, is volgend artikel vaak erg verhelderend, tabel met 15 aspecten waarop burnout en depressie van elkaar verschillen: article 'Difference between burnout and MDD, Major Depression Disorder' (click)

De google Scholar, Researchgate inclusief Researchgate reputation pagina van onze neurowetenschapper Dr. ir. J Philippe Blankert MA (click zin)

2. Psychologisch onderzoek naar burnout

Stichting Burnout gaat VERDER dan de Ubos en MBI (Maslach Burnout Inventory) uit 1986.

Wij hebben de BBTI ontwikkeld, ' Blankert Burnout Trigger Inventory' die mensen erg nuttig vinden bij het herbeleven van hun burnout, en de ontstaansgeschiedenis van burnout na te gaan aan de hand van 40 factoren. Vraag vrijblijvend de test aan.

Ook is Stichting Burnout de eerste die onderzoek heeft gedaan en doet naar het verband tussen HSP (Highly Sensitive Person) en burnout. Publicaties volgen.

Verder heeft Stichting Burnout ook de eerste 'differentiaal test tussen burnout en depressie' gemaakt, waardoor het onderscheid beter te maken is. Vraag ons ernaar.

Tevens hebben wij een tabel ontwikkeld van factoren die a) of typoisch zijn voor burnout, niet voor depressie b) typisch voor depressie, maar niet voor burnout c) in beide voorkomen. Dit is uiterst nuttig om te differentieren tussen de twee. Vraag ons naar deze tabel.

Verder is Stichting Burnout de eerste die - ter wereld? - een openbaar specifiek op burnout ontworpen programma VRIJ geeft met bereikte effectiviteit en op welke wetenschappelijke pijlers het programma is gebaseerd - zie effectiviteit en wetenschappelijke onderbouwing (klik, pdf). Wij noemen het ' Problem Solving' therapy, direct probleemgericht oplossen, in principe in 12 sessies, daarom ' PS12' (PS van Problem Solving).

De meeste andere bureaus gebruiken een algemene methode, zoals CGT, cognitieve gedragstherapie, die ze dan als ' Haarlemmerolie' voor alle problemen gebruiken. HSKL is hierop een positieve uitzondering, het heeft een voor burnout op maat gemaate CGT.

Nieuw onderzoek startend 9 juni 2015

Het verband tussen HSP en de meest geliefde teamrol die men inneemt, volgens het Belbin teamrollen model. Dit is relevant, omdat
a) de helft van de burnouters HSP is
b) het wel in kunnen nemen van je 'lievelingsrol' in een team je veel energie geeft, en het moeten innemen van een 'niet natuurlijke rol' je energie kost en regelmatig tot burnout leidt.

Lees meer op deze HSP pagina: http://burnout.nl/hoogsensitief-highly-sensitive-person-test-27-items-Nederlands.html

3. De fysieke kant - fysiologische kant - van burnout

Hiervoor hebben wij een aparte pagina gemaakt - klik door

Publicatie Stichting Burnout Januari 2015 over de BIOLOGIE van burnout en chronische stress, en de somatische meting hiervan.

Biology of burnout per biologic system (nervous, immune, endocrine) and derived set of biomarkers for somatic measurement of chronic stress and burnout (Jean Philippe Blankert PhD) (pdf; 32 pages)

'Burnout en metabolisme' wordt thans (2015) onderzocht door met ons verbonden gepromoveerde microbioloog Dr. ir JP Blankert MA.

Daarnaast beschikt Stichting Burnout over een database van honderden Google Scholar wetenschappelijke artikelem over burnout.

In 2016 heeft Stichting Burnout succesvol een test ontwikkeld om de aantasting van het denkvermogen bij burnout te bewijzen: burnout-ers doen er ruim twee maal zo lang over als 'controls', zie wederom pagina 'fysiologie van burnout'.

In 2017 verscheen, op 4 februari, een doorslaggevend artikel in een medisch tijdschrijft met twee biomarkers, APG en BAP, die een 'emotioneel uitgeputte toestand' ook fysiek bewijzen. Zie onze pagina 'fysiologie van burnout'

4. Wat is een succesvol burnoutherstel PROGRAMMA?

Veel moeilijker dan de populaire pers-vraag van '1001 tips' is hoe een CONSISTENT SUCCESVOL BURNOUT HERSTELPROGRAMMA eruit moet zien; met kop en staart, en niet 'honderd trucs tegelijk'. Bovendien: wie alleen met 'trucs' werkt komt niet ver.

In 2006 bestond, bij oprichting van Stichting Burnout, volgens ons geen enkel burnout herstel programma. Er bestonden wel diverse therapieeën, zoals cognitieve gedragstherapie, maar geen therapievorm die op 'burnout' was afgestemd.

Wij hebben toen een ontwerp gemaakt en verfijnd, het '12 sessie PS burnout herstelprogramma'. Dat was meer op grond van ervaring, gevoel, en logisch afleiden dan 'onderzoek'.

Het programma werkte goed, en de gedachten erachter, en onderbouwing werden gepubliceerd (klik PDF artikel onderbouwing)

In de loop van de laatste jaren kwam steeds meer onderzoek uit het verleden online beschikbaar, met name door de komst van http://scholar.google.com

Daarom konden wij in 2015 het beste combineren van ons eigen programma, en bestaand onderzoek naar succesvol burnoutherstel. In het volgende artikel wordt, op grond van eerder onderzoek naar 'wat maakt een burnouttherapie succesvol?' onze 'SB-2015' methode ontworpen - klik voor artikel PDF

En hier 'puur' onze methode SB-2015 (klik, PDF) en nog verfijnder: SB-2016 (pdf)

Contact: info@burnout.nl of gebruik ons contactformulier (klik)

 

 

 


Stichting Burnout - De diepere en bewezen waarheid omtrent burnout