Stichting Burnout
   Contactformulier (klik) - info@burnout.nl
   Home - Startpagina
Kies een onderdeel
Burnout diagnose Burnout diagnose
Wat is burnout?
Verschil burnout met...?
Test op burnout
Waardoor burnout?
 Hoeveel burnout?
Burnout hestel programma's
Wat veranderen?
Therapiesoorten
Wie speelt mee?
Wie betaalt het?
Typische burnoutsituaties
Loopbaanoriëntatie
Cijfers

Juridisch burnout

Wetenschap-onderzoek
Achtergrond & Contact
Burnout preventie
Burnout: omgeving of persoon?
Burnout preventie
Second Opinion bedrijfsarts
Studenten-burnout
HSP-hoogsensitief
Politiek arbeidsgerelateerde zorg
Voorbeeld tests – diagnose – herstelplan
Werkevers-burnout
Fysieke kant burnout
Einde tijdelijk contract ziek


Waardoor burnout?

In de MBI, Maslach Burnout Inventory, worden de 3 dimensies van burnout getest die ook gegeven zijn onder 'Wat is burnout' en de definitie van burnout:

 • emotionele uitputting naar aanleiding van menselijke interactie
 • depersonalisatie/cynisme (anderen als negatief subject of object zien)
 • verminderd vertrouwen in persoonlijke competentie

(alle drie tegelijk).

Deze 3 kenmerken zijn afgeleid van het eerste artikel over burnout ooit, van psycholoog dr. Freudenberger in 1974, 'staff burnout', zie voor een vrije vertaling:

https://www.scribd.com/doc/241445688/Burnout-Freudenberger-1974-Vrij-Vertaald?secret_password=IYTZZlPucIIBxD0QUllM

Later kwam daar de SMBQ bij, ook internationaal gevalideerd en waarvoor Stichting Burnout de rechten heeft.

Bedrijfsartsen maakten in 1996 de 4DKL, 4 Dimensionele Klachten Lijst, van Terluin e.a.. Deze is vrij verkrijgbaar op Scholar Google, https://www.telepsy.nl/sites/default/files/Vierdimensionale%20Klachtenlijst.pdf

U kunt deze 4DKL test ook via ons maken: download bijgaande exel bestand, vul daar uw scores en, klik op tabblad 'uitslag' en u ziet uw uitslag. Disstress van meer dan 20 tezamen met somatisatie meer dan 10 is normaal gesproken 'burnout'!

Download 4DKL excel met invulmogelijkheid en op andere tab uitslag met macro's (klik, .xlsx)

Burnout uitslag? Mail vrijblijvend naar info@burnout.nl met vermelding van uw regio, tel. nr., en ingevulde 4DKL spreadsheet of uitslag voor een vrijblijvend orienterend gesprek!

Dit is onze aanpak: (klik PDF SB-2015) en het herstel krijgen wij altijd door werkgevers vergoed, ook al zegt men soms eerst 'nee'. Laat u niet afschepen naar huisarts en GGZ, want die weten erg weinig van burnout, het MAG niet (arbeidsgerelateerde zorg moet door werkgever worden betaald - SER) en u werkt mee aan fraude omdat GGZ u op iets ANDERS dan burnout/aanpassingsstoornis zal declareren, omdat declareren om burnout/aanpassingsstoornis sinds 2012 niet meer gaat. Bovendien krijgt u van uw prive verzekeraar komende jaren een veel hogere premie, vanwege de gedeclareerde hulp.

Als wilt inventariseren welke TRIGGERS ten grondslag liggen aan uw burnout: download bijgaande BBTI ('Blankert Burnout Trigger Inventory), klik, 2 A4 word, geef een cijfer aan elk van de ca. 40 factoren, save het en realiseer uzelf wat u ingevuld hebt. Dat kan vrij emotioneel zijn! Schroom ook vooral niet om uw BBTI uitslag aan ons te mailen, ter verdere interpretatie.

Vraag om een bedrijfsarts, en laat hem/haar de 'Lesa richtlijn bij overspannenheid en burnout' volgen (klik, pdf).

Als u ons spreekt en het bevalt, in een vrijblijvend orienterend gesprek, dan schrijven wij graag een burnoutherstelplan voor de werkgever. Daarna wordt het aandringen op goedkeuring, maar wij weten hoe dat het beste kan. Mail ons: info@burnout.nl, met uw regio en tel.nr., ook als u een telefoonafspraak wilt maken.

Burnout als toestand; maar waardoor komt het?

In bovenstaande testen, en in alle onderzoek tot 2014 stelde geen enkele onderzoeker de vraag 'waardoor'. M. Leiter kwam er het dichtst bij door 6 typische burnoutsituaties te schetsen

Lees daarnaast onze pagina 'burnout omgeving of persoon'

Burnout: weerslag in neurowetenschappen en microbiologie inclusief immunologie

Zie hiervoor onze pagina 'fysiologische kant van burnout'-klik

BBTI: 'Blankert Burnout Inventory Trigger'

Deze inventarisatie meet de burnout triggers - klik hier (2A4 word)

 • deel A: 19 energie 'vreters' (potentieel emotioneel uitputtende factoren, MBI dimensie 1) voor op het werk,
 • deel B: 12 potentieel energiegevende factoren op het werk
 • deel C: 9 potentieel energiegevende factoren in de prive sfeer.

In panels van burnout-ers werd de samenstelling van de test verfijnd, en in september 2014 gelanceerd als 'BBTI', Blankert Burnout Trigger Inventory.

Deze is veel kwalitatiever van aard dan de MBI: de MBI is goed te gebruiken voor de vraag 'burnout of niet', de BBTI inventariseert veel verfijnder wat de burnout triggers voor de burnout-er zijn geweest.

Wat voor de een zeer acceptabel zijn, kan voor een ander individu al een drempel overschrijden en tot 'gedeeltelijke emotionele uitputting leiden'.

Klik hier voor een blanco BBTI formulier dat u kunt invullen (pdf)

Klik hier voor artikel achtergrond en werking BBTI met ingevuld voorbeeld (pdf)

Stichting Burnout is dus de eerste organisatie ooit die een systematische burnoutanalyse methode heeft 'uitgevonden' en die consequent toepast.

Uit de BBTI vallen o.a. volgende zaken af te leiden:

 • hoe 'smal' of 'breed' is de burnout? Bij weinig triggers op het werk is de burnout 'smal' en kan deze gemakkelijker geadresseerd worden: slechts weinige factoren hoeven te worden aangepakt
 • in welke mate worden 'emotioneel uitputtende factoren' (deel A) op het werk gecompenseerd door 'energie voedende factoren' op het werk? (deel B)
 • hoeveel herstellende, steunende factoren zijn in het prive-leven aanwezig? (deel C).
 • hoe het burnout patroon zich verhoudt tot anderen (in de BBTI scorings database)

Uit deze inventarisatie kan blijken dat voor de een de werksituatie de nodige stress oplevert, maar ook ontspanning. Voor een ander ontbreekt de ontspanning op het werk, waardoor het werk 'overloopt' naar prive en een groot deel van de privetijd wordt opgeslokt. Voor een derde geldt dat deze geen 'liefde' kent, thuis, of weinig interesses of hobby's, waardoor een stressende werksituatie niet in de prive sfeer wordt begrensd.

Zo wordt goed inzicht verkregen in de aard en hoeveelheid van burnoutveroorzakende factoren, en de 'herstelfactoren' (of het gebrek eraan).

Contact: email info@burnout.nl of gebruik ons contactformulier (klik)

Prive-stressende factoren zijn met opzet niet in de test opgenomen, omdat burnout wordt gezien als beroepsziekte, uitsluitend door werk veroorzaakt. Werk betreft namelijk het 'gecontracteerde deel' van ons leven, waar een mens maar beperkte vrijheid heeft om een en ander te 'corrigeren' richting prive behoeften.

Thuis of in de vrije tijd wordt deze 'correctie' geacht wel aanwezig te zijn.

Nu zijn er de nodige mensen die zeggen 'Ik heb geen werk, maar ben wel alleenstaand, heb 3 ADHD kinderen en een doodzieke moeder op 250 km afstand'. Dat kan inderdaad tot veel stress leiden, maar conform de wetenschappelijke traditie wordt de prive stress van bijvoorbeeld mantelzorg niet in de BBTI opgenomen, maar het daardoor ontstaande gebrek aan vrije tijd WEL.

Een exemplaar van de BBTI wordt niet op het weg weergegeven, evenmin als de database met scores en scoringssleutel. Belangstellenden kunnen wel gratis een BBTI aanvragen en door Stichting Burnout laten scoren.

Een prettig neveneffect is dat veel klanten het zeer inzichtgevend vinden om in te vullen; men wordt zich bij het invullen in veel groter detail bewust van burnout triggers dan tijdens een gesprek (!).

De BBTI is behalve als

 • verklaring van burnout

ook een belangrijke richtingwijzer voor

 • aanpassing werk
 • hervatting werk
 • te definieren burnoutherstel.

De BBTI factoren sluiten goed aan bij de 3 dimensies van de MBI.

Door zo precies te denken, in termen van MBI en BBTI, beseft men ook hoeveel 'onzin' er op de coachingsmarkt te koop is. Allerlei vormen van 'herstel' raken namelijk niet

 • het ontstaan van de burnout
 • de aanwezigheid van burnout triggers
 • een eventueel structureel herstelvermogen in de vrije tijd
 • sluiten niet aan bij de 3 dimensies van de MBI, en niet bij de 4e, later gevonden dimensie van de 'cognitive impairment' van de BBTI.

Blankert (2014) formuleert ook dat op het moment dat het gedragsmatige immuunsysteem het niet meer aan kan, het het 'innate immune system' te hulp roep en dat DIT het moment is van 'ziek wording', 'falling ill', 'falling burnout'.

Het moment van ziekwordig bij burnout gaat karakteristiek gepaard met plotselinge somatische klachten die een arts niet locaal neuraal kan verklaren, en 'dus' afkomstig zijn van het centrale zenuwstelsel.

Samengevat

Burnout wordt men als men een zaak dient, daar rationeel toe besluit, en de nadelen ervan (nadelen versus natuurlijke behoeften van de mens) overschrijdt of niet doorheeft. Dat is ook exact conform Freudenberger 1974, en zijn latere boek (1980) 'High cost of high achievemet'.

De niet bewuste emoties die zijn opgespaard nemen het over en volgen NIET LANGER het cognitieve besluit om 'over grenzen heen te gaan, omdat het uiteindelijke doel de middelen, en tussengelegen lijdensweg, heiligt'.

Aldus is burnout een natuurlijk gezonde correctie op een 'ecologische dysfunctie' (Jerome Carroll, 1979, http://burnout.university/docs/Jerome-Caroll-staff-burnout-as-ecological-dysfunction.png)

Hier treft u onze burnoutherstelaanpak aan (PDF, klik)

Neem voor het maken van een test contact op met info@burnout.nl en vermeld in het onderwerp 'MBI gewenst'. Vermeld daarbij ook uw plaats en telefoonnummer, zodat wij u kunnen bellen voor een vrijblijvende afspraak om een test te maken.

info@burnout.nl - mail ook uw woonplaats en telefoonnummer

 


Stichting Burnout - De diepere en bewezen waarheid omtrent burnout