>

 


Stichting Burnout - op 1 A4 klik pdf
   Contactformulier (klik) - info@burnout.nl

Stichting Burnout is actief in vier landen: België, Nederland, Frankrijk en Duitsland, op respectievelijk:
http://burnout.be
http://burnout.nl
http://burnout.fr
http://burnout.berlin (!)
   Home NL - Startpagina
Kies een onderdeel
Burnout diagnose Burnout diagnose
Burnoutsymptomen
Verschil burnout met...?
Test op burnout
Waardoor burnout?
Hoeveel burnout?
Burnout herstel programma's
Wat veranderen?
Therapiesoorten
Wie speelt mee?
Wie betaalt het?
Typische burnoutsituaties
Loopbaanoriëntatie
Cijfers

Juridisch burnout

Wetenschap-onderzoek
Achtergrond & Contact
Burnout preventie
Burnout: omgeving of persoon?
Burnout preventie
Second Opinion bedrijfsarts
Studenten-burnout
HSP-hoogsensitief
Politiek arbeidsgerelateerde zorg
Voorbeeld tests – diagnose – herstelplan
Werkevers-burnout
Fysiologie-fysieke-kant-burnout
Werkgeversservice
Einde tijdelijk contract ziek
Burnout en vaststellingsovereenkomst
Arbeidsongeschiktheidsverzekering: uitkeren bij burnout
nog meer......

Politieke pagina en lobby

Speciale onderwerpen buiten menu om:

KEURING in verband met burnout, Lyme, CVS, bij UWV of particuliere verzekeraar? Klik en lees!

Verzuimpreventie op organisatorisch niveau door personeelstevredenheidsenquête en enquête verzuimveroorzakers INEEN (klik)

Alles over Bezava op de nieuwe site http://bezava.com

Word lid van het Linkedin forum 'Sociale Wetgeving' met voor u 4 relevante wetten, waarvan 3 nieuw!

U gratis aangeboden door EBG, Euroean Burnout Group, waar Stichting Burnout met http://burnout.nl ook een onderdeel van uitmaakt. Dit zijn de vier subgroepen met URL's:

- Participatiewet, subgroep

- Bezava, subgroep 

- Poortwachter, subgroep

- Wet Werk en Zekerheid, subgroep 

Alle originele wetteksten staan erbij, evenals krantenartikelen, en diverse presentaties van advocatenbureaus over de gevolgen van de 4 bovengenoemde wetten

HSP en burnout?

Aparte pagina (klik) !

CV, solliciteren? Gratis pdf boek! (klik)

Hoe optimaal een sollicitatiegesprek te voeren? Gratis pdf boek! (klik)

Nieuw ontslagrecht per 1 juli 2015 - download hier gratis e-book (inc. WWZ) klik

Nieuw per 1 nov 2015: pagina stand van zaken rol bedrijfsarts, arbeidsgerelateerde zorg (klik)'Studenten-burnout'

Tests voor studenten burnout

'Burnout' is een begrip dat behoort tot de 'arbeidsgeneeskunde', en A & O psychologie. Alle artsen, en de meeste psychologen zijn gericht op IG, Individuele Gezondheidszorg, en zijn daarmee qua denkwijze niet volledig geschikt om het verschijnsel 'burnout' te definiëren. Burnout kan gezien worden als een 'ecologische dysfunctie' (James Carroll 1969; zie ook voor meer achtergrond: http://burnout.nl/wetenschap-onderzoek/wetenschap-onderzoek-burnout.htm)

Als men GGZ mensen los laat op het begrip 'burnout', of stress - per definitie in context - mis je veel dingen, zoals wellicht het LSVB onderzoek uit 2013 bewijst - klik .pdf

Prof. Schaufeli, A en O psycholoog en grondlegger van de Ubos, Utrechtse Burn Out Schaal in 1996, de Nederlandse variant van de MBI, Maslach Burnout Inventory uit 1986 (zie Google Scholar - http://scholar.google.com) heef in 2016 toegezegd een 'studentenversie' van de Ubos te zullen maken. De huidie Ubos (klik .doc voor vragen) bevat vnl. werk gerelateerde vragen.

De Ubos dient ter vaststelling 'Ja of Nee', wel of geen burnout.

Naast burnout als 'toestand', wie wel of niet aanwezig is (met de 3 kenmerken van Maslach: a) emotionele uitputting b) distantie) c) negatieve inschatting eigen competenties) is het voor HERSTEL zeer belangrijk te inventariseren, tot in groot detail, wat in de omgeving de burnout heeft getriggerd. Hier heeft dieptepsychologie geen zin, immers: 'men begon ooit gezond'.

Voor de werk-burnout heeft Stichting Burnout in 2014 de BBTI gelanceerd, die naar volle tevredenheid functioneert. In 2016 wordt de eerste, voorlopige STUDENTENVERSIE van de BBTI vrijgegeven: klik hier voor .doc

Studenten die vermoeden burnout te hebben worden van harte aangemoedigd deze BBTI-studentenversie in te vullen en te mailen naar info@burnout.nl - daarna volgt een gratis terugkoppeling van 'vergelijking met database'.

Verzoek: mail NAAST ingevulde BBTI ook een ingevulde versie van bijgaande 4DKL, 4 Dimensionele Klachten Lijst in excel (klik hier voor .xls download).

Als u zowel ingevulde BBTI als 4DKL mailt (info@burnout.nl), kunnen wij u gratis vertellen:

  • OF u burnout bent (naar aanleiding van de 4DKL)
  • wat de grootste stress en strain is in uw studentenleven, en waar u 'normale energievers mist'


Wij doen dit gratis omdat de student niet veel geld heeft EN omdat wij onze statistiek dan kunnen opbouwen, zodat we volgende studenten des te nauwkeuriger kunnen inlichten wat HUN geval specifiek maakt.

OF men wel of niet burnout is is dus niet het doel van deze 'test' - dat is het doel van de komende Ubos-studentenversie van prof. Schaufeli. De BBTI dient wel ter inventarisatie van de triggers. Immers, de gewaarwording van deze triggers, en vervolgens het omzetten van eigen gedrag ('coping', stimuli control') dan wel het precies veranderen van de context is noodzakelijk voor een duurzaam vervolg van de studie, na burnout-herstel. Nogal veel artsen onderschatten dit aspect: als aan coping, of de situatie niets wordt gedaan, keert burnout - na herstel in een vrije periode - zeer snel terug.

Het vrijgeven van bovenstaande test zorg voor een 'win - win' situatie: degene die bovenstaande BBTI studentenversie invult krijgt terugkoppeling wat 'typisch is voor hem/haar' en Stichting Burnout krijgt een steeds betere database.

Facebook: community en 'lotgenotengroep'

Studenten-burnout kent sinds begin april 2016 een eigen facebookpagina:

en een eigen 'lotgenoten'- 'zelfhulpgroep': https://www.facebook.com/groups/studenten.burnout/

Achtergrond burnout; definitie; vermoedelijke oorzaken studenten-burnout

'Studenten-burnout' is een nieuwe term, die nog geen wetenschappelijke status heeft anno 2016 - maar Stichting Burnout wil er graag onderzoek naar doen.

Een wetenschappelijk belangrijk punt is dat niet 'alle levenssituatie zomaar burnout moeten kunnen worden genoemd'. Burnout, uitgevonden in 1974 door wetenschapper, gepromoveerd psycholoog dr. Herbert Freudenberger - die het zelf kreeg en vervolgens beschreef in zijn wereldberoemde artikel 'Staff Burn-out' (zie http://scholar.google.com), is tot nu toe altijd geacht van toepassing te zijn op WERK.

De reden daar achter is dat tot nu toe werk het enige 'gecontracteerde deel van het leven' was, waar je niet los 'vervelende onderdelen uit kon gooien'. Als iemand tijdens zijn uitkering, vrije tijd of vakantie 'burnout' claimt te worden, wordt dat dus niet door wetenschappers geaccepteerd.

Want, de typische elementen voor burnout zijn een dis-evenwicht in 'energie gevers en energie vreters', en 'oneerlijkheid in beloning (emotioneel)', en een 'structureel moeten wegdrukken van eigen behoeften'.

Dit naast de formeel onder Maslach, zie o.a. http://burnout.nl/burnout-symptomen/burnout-symptomen.htm, gedefinieerde 3 kenmerken van de TOESTAND burnout:
1) Emotionele uitputting
2) Distantie
3) lage inschatting eigen competenties

Iemand, die zonder werk, zijn leven met frustrerende zaken vult en in burnout geraakt, zouden we klassiek zeggen is 'stom bezig' maar dat wil nog niet zeggen dat we het 'burnout' moeten noemen.

Maar in STUDIE en STUDEREN is redelijk wat veranderd de laatste decennia:
1) er zijn steeds meer mensen HBO en universiteit gaan doen...in de jaren '70 was het wellicht minder dan 10% van de bevolking, anno 2015+ begint 75% van Nederland aan HBO of universiteit, het wordt dus 'net zo massaal als werk' en studeren is meer 'gewoon' dan iets voor een elite
2) de 'elite' die vroeger kon/wilde gaan studeren, had a) geen tempobonus b) geen aanwezigheidsplicht c) veel regelruimte, nl. bijvoorbeeld tentamens om de 3 maanden. Hoger onderwijs is veel schoolser gemaakt om slaagpercentages te verhogen, maar het is zo 'dichtgetimmerd' qua uren en regelruimte ('fulltime en geen enkele keuze; je hebt alles maar te doen, en onaangekondigd ook nog') dat het veel op werk is gaan lijken, maar dan zonder financiele beloning. Je kunt zelden 'zomaar een onderdeel weglaten', of je 'moet helemaal weg'. Dat maakt het typisch burnout gevoelig, lijkend op een werk situatie.

Zoiets is wellicht ook van toepassing op mensen die meer dan 20 uur per week mantelzorgen voor meer dan een half jaar; maar dat onderwerp parkeren wij nog even, de studenten-burnout heeft nu bij ons voorrang.

Prof Schaufeli van de UU zal de UBOS ('Utrechtse BurnOut Schaal' - de Nederlandse vertaling van de wereldwijd bekende 'MBI' - Maslach Burnout Inventory') - ook aanpassen voor studenten en een aparte UBOS versie maken voor studenten.

Afstuderen op studenten-burnout?

Als je wilt afstuderen op 'studenten-burnout'- stuur ons gerust een mail. Wij hebben geen stageplekken of 'kantoor' waar je begeleid kunt worden - maar het is wellicht prettig dat dat nu eens 'niet hoeft' en je ook vanuit huis of de trein of het park kunt afstuderen - als we maar goed contact houden per email, skype etc.

Voorbeelden van studenten-burnout?

Omdat er in wetenschappelijke artikelen tot nu toe GEEN voorbeelden zijn te vinden van 'studenten brunout', zijn wij wel uit op UITGESCHREVEN cases, van studenten burnout. Engels heeft zelfs onze voorkeur boven Nederlands.

Niet vergoed!

Burnoutbehandeling wordt sinds 2012 niet meer vergoed door ziektekosten verzekeraars. TERECHT, vinden wij, want burnout (werkgerelateerd) behoort tot 'bedrijfsgeneeskundige zorg' of 'arbeidsgerelateerde zorg' waarbij de werkgever verantwoordelijk is en wettelijk moet betalen. Het is een issue, 2016, dat de nodige werkgevers daar onder uit proberen te komen - zo ook onze pagina

http://burnout.nl/politiek-achtergrond-geschiedenis-sociale-zekerheid-arbeidsgerelateerde-zorg.html

Voor studenten is er geen werkgever met 'zorgplicht'. Wij willen wel de stelling innemen dat de ONDERWIJSINSTELLING voor 18-25 jarigen een zekere 'zorgplicht' heeft, en dus aansprakelijk is voor studentenburnout.

Een alternatief zou zijn dat er een aparte 'DBC' code zou komen voor studentenburnotu (DBC= Diagnose Behandel Combinatie'). Maar aangezien arsten met hun DSM van apa.org nog steeds 40 jaar achter kopen op de wetenschap, zien we het niet zo snel gebeuren - maar het kan anders lopen, met onze Minister Edith Schippers. In positieve zin dus; kaart het maar bij haar aan, een aparte DBC voor 'studentenburnout'.

De diagnose middelen volgen, wat ons betreft is dat ook de 4DKL (zoals voor werk), en dan de komende 'studentenversie' van de Ubos.

Ook veel docenten krijgen last van burnout: http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/binnenland/leraren-krijgen-burn-out-omdat-ze-constant-moeten-overwerken

Studenten-burnout in de pers

ND-Nederlands Dagblad 27 januari 2016 zie pag. 4 klik PDF

(c) Stichting Burnout 6 april 2016

Email: info@burnout.nl

   

Stichting Burnout - De diepere en bewezen waarheid omtrent burnout