>

 


Stichting Burnout
   Contactformulier (klik) - info@burnout.nl

Stichting Burnout is actief in vier landen: België, Nederland, Frankrijk en Duitsland, op respectievelijk:
http://burnout.be
http://burnout.nl
http://burnout.fr
http://burnout.berlin (!)
   Home NL - Startpagina
Kies een onderdeel
Burnout diagnose Burnout diagnose
Burnoutsymptomen
Verschil burnout met...?
Test op burnout
Waardoor burnout?
Hoeveel burnout?
Burnout herstel programma's
Wat veranderen?
Therapiesoorten
Wie speelt mee?
Wie betaalt het?
Typische burnoutsituaties
Loopbaanoriëntatie
Cijfers

Juridisch burnout

Wetenschap-onderzoek
Achtergrond & Contact
Burnout preventie
Burnout: omgeving of persoon?
Burnout preventie
Second Opinion bedrijfsarts
Studenten-burnout
HSP-hoogsensitief
Politiek arbeidsgerelateerde zorg
Voorbeeld tests – diagnose – herstelplan
Werkevers-burnout
Fysiologie-fysieke-kant-burnout
Einde tijdelijk contract ziek

Speciale onderwerpen buiten menu om:

KEURING in verband met burnout, Lyme, CVS, bij UWV of particuliere verzekeraar? Klik en lees!

Verzuimpreventie op organisatorisch niveau door personeelstevredenheidsenquête en enquête verzuimveroorzakers INEEN (klik)

Alles over Bezava op de nieuwe site http://bezava.com

Word lid van het Linkedin forum 'Sociale Wetgeving' met voor u 4 relevante wetten, waarvan 3 nieuw!

U gratis aangeboden door EBG, Euroean Burnout Group, waar Stichting Burnout met http://burnout.nl ook een onderdeel van uitmaakt. Dit zijn de vier subgroepen met URL's:

- Participatiewet, subgroep

- Bezava, subgroep 

- Poortwachter, subgroep

- Wet Werk en Zekerheid, subgroep 

Alle originele wetteksten staan erbij, evenals krantenartikelen, en diverse presentaties van advocatenbureaus over de gevolgen van de 4 bovengenoemde wetten

HSP en burnout?

Aparte pagina (klik) !

CV, solliciteren? Gratis pdf boek! (klik)

Hoe optimaal een sollicitatiegesprek te voeren? Gratis pdf boek! (klik)

Nieuw ontslagrecht per 1 juli 2015 - download hier gratis e-book (inc. WWZ) klik

Einde tijdelijk contract ziek uit dienst?


Hier vallen wij met een deur in huis en zeggen wij wat u het beste kunt doen - onderstappen hebben bewezen erg succesvol te zijn! Verderop deze pagina staat meer achtergrondinformatie.

1. Na testing door Stichting Burnout en vrijblijvend gesprek met consulent-burnoutpsycholoog,

- plan van aanpak opstellen (1 vb blanco 1 ingevuld Coenen - klik door .docx)

en aan werkgever mailen (schriftelijk, voor dossier)

----------------

'Beste werkgever,

Wet Verbetering Poortwachter zegt dat werknemer en werkgever het samen eens moeten worden over Plan van Aanpak

Bijgaand voorstel plan van aanpak: wilt u er naar kijken?

Zodat we het eens kunnen worden.

Ik heb jurist geraadpleegd, t.a.v. externe in te huren partij: het is NIET 'wie betaalt, bepaalt'

We moeten het samen eens worden over mijn bijgaande voorstel.

Graag verneem ik, voor het dossier, uw schriftelijke reactie op bijgaande'.

---------------

2. Vraag ook van bedrijfsarts wat die zegt op schrift en scan het ons. Het kan dat de bedrijfsarts met jou meepraat maar dat niet op schrift zet

3. laat SB-consulent diagnose opstellen, zoals bijgaand Beethoven (klik .docx), nav je tests, en lever het in bij werkgever

.....

Als werkgever niet binnen 3 weken na inleveren reageert:

4. briefje schrijven naar je eigen UWV kantoor, afdeling beroep en bezwaar, schrijvend - zie bijlage 'Zieke vangnetters vb briefje' (klik .docx) en zie bijlage alle UWV kantoren en adressen (klik .docx)

Punt 4 helpt BIJZONDER sterk, vaak krijg je voor einde contract al door werkgever een hersteltraject aangeboden, en anders door UWV die kosten aan werkgever doorbelast.

Doorgaans gaat het UWV akkoord met een burnoutherstelprogramma dat 'zieke vangnetter' en Stichting Burnout samen bij het UWV inleveren.

Zes maal zo vaak arbeidsongeschiktheid voor tijdelijke contractwerkers dan vaste loonwerkers

Het was het UWV in 2013 al een grote zorg: tijdelijke contractwerkers leverden een relatief ZES KEER ZO GROTE instroom in arbeidsongeschiktheid op als vast loonwerkers: zie rapport 26 november 2013 bezava klik pdf

Dit was de reden om Bezava in te voeren, waarover u meer leest op http://bezava.com

Het eerste artikel over burnout ooit is wereldberoemd, 'Staff burn-out' door Freudenberger uit 1974. U vindt het het op Google Scholar; helaas niet gratis, het moet gekocht worden.

Als essentie van burnout ziet Freudenberger het 'drievoudige dienen':
- mensen vatbaar voor burnout willen uit zichzelf al graag dienen
- de klanten willen ook dat ze graag dienen
- als dan bazen ook het dienen gaan benadrukken en daarin meer gaan eisen
ligt burnout 'om de hoek'.

Wat gebeurt er bij tijdelijke contractwerkers? Er wordt leiding gegeven op een manier: 'Doe wat ik zeg, anders zijn er voor jou 10 anderen'. En de contractwerker gaat heel erg DIENEN, want hij wil zo graag een vast contract. Maar dat dienen wordt wel vereist zonder dat naar de behoeften van de contractwerker wordt geluisterd - en ziedaar de verklaring voor de erg hoge burnout onder contractwerkers. JPB 4 april 2016

Contact: mail info@burnout.nl of gebruik ons contactformulier (klik)

Uitknijpen tijdelijke contracten als citroenen en dan 'weggooien'

Werknemers krijgen vaak tijdelijke contracten. De pers denkt: alleen om redenen van:

 • tijdelijke capaciteit
 • eerst iemand leren kennen voordat men vast contract geeft

Maar de belangrijkste reden voor een tijdelijk contract begrijpt de pers nog steeds niet:

 • tijdelijke contract-ers 'uitknijpen als een citroen' en dan ziek de maatschappij ingooien, als 'vangnetters'.

Bij eigen medewerkers wil men minder 'uitknijpen': dat geeft hogere kosten, en een slecht werkgeverimago onder het vaste personeel.

Het argument 'eerst leren kennen' is ook zwak: leren kennen kan tijdens proefperiode en eerste contract. Wie dan nog geen beeld heeft van zijn medewerker is een 'zeer slecht psycholoog'.

Gelukkig heeft het UWV wel door dat medewerkers met tijdelijk contract stinkend hard hun best doen, o.a. om een vast contract te krijgen, en dat 'uiterste je best doen' veel hogere burnout kansen met zich mee brengt.

In november 2013 kwam het UWV met onderzoek: klik pdf - waaruit bleek: tijdelijke medewerkers hebben ZES MAAL zoveel kans op in arbeidsongeschiktheid te komen!

Daarom werd besloten tot 'Bezava premiedifferentiatie', zie http://bezava.com en hier samenvattingen 1 2 3 (klik op elk van de cijfers om een andere samenvatting te zien).

Dit is voor jou, tijdelijke kracht, erg belangrijk om te weten! Want het verklaart erg veel werkgeversgedrag; stel je raakt burnout tijdens je tijdelijke contract, gaat naar de bedijfsarts...en die gaat alles snoeihard ontkennen! Dat komt door de bezava premie differentiatie, als je ziek uit dienst gaat, loopt de werkgever de kans tot 10 jaar lang al je kosten van daarna te moeten betalen: WW, arbeidsongeschiktheid, reintegratie etc.

DAAROM IS DE ONTKENNING VAN DE WERKGEVER ZO HARD!

Om zijn bezava premie verhoging te ontlopen - die kan oplopen van 2 tot 8 ton per ziek-uit-dienst-gegane medewerker.

Bedoeling van de wetgever was: 'werkgever zal beter met tijdelijk personeel omgaan, en minder eisen, of als het mis gaat: burnout hersteltrajecten aanbieden' - maar men had niet gedacht dat een deel van de werkgevers en bedrijfsartsen zo 'malafide' zou zijn om geen enkele richtlijn voor burnout en overspannenheid na te komen, inclusief diagnosetests.

Richtlijnen voor burnout en overspannenheid:
Voor Lesa: burnoutrichtlijn (klik)
Voor NCVB: burnoutrichtlijn (klik)

Daarom is het zaak dat, als je ziek wordt gedurende een tijdelijk contract, zo snel mogelijk:

 • diagnose tests maakt
 • door een deskundige een zo goed mogelijk onderbouwde diagnosestelling op papier krijgt
 • testuitslagen en diagnose EN eigen pva (plan van aanpak) en eigen pa (probleem analyse) aan werkgever overhandigt (die is eindverantwoordelijk, niet de bedrijfsarts) EN aan het UWV stuurt (zodat ze het alvast kunnen filen, onder jouw BSN nummer en onder naam van de werkgever, omdat deze de wvp, wet verbetering poortwachter, ontduikt).

Diagnose tests:

1. maak de 4DKL, Vier Dimensionale Klachtenlijst - hier in excel met macro's: downloadt, vul in en stuur naar ons
2. SCL-90; die kan alleen online, het kan gratis bij ons - die bepaalt in de breedte wat voor klachten je hebt
3. UBOS: Utrechtse BurnOut Schaal, die bepaalt of je burnout bent - ook alleen online te doen, bij Stichting Burnout

(dit staat allemaal op Google Scholar, http://scholar.google.com, kijk maar na)

Een probleemanalyse maken:

Een eigen Plan van Aanpak maken, pva:

 • hier een blanco format (.doc)
 • hier een word format ingevuld door fictieve kandidaat 'Coenen' (.doc)

  Volgens de WvP (Wet Verbetering Poorwachter) moeten werkgever en werknemer CONSENSUS bereiken over het pva - het is NIET zo dat werkgever dat mag bevelen, het is ook niet zo dat 'wie betaalt, bepaalt'.

  Dus zet in je pva rustig dat je eerst goed wilt herstellen in je pva, en dat je (bijvoorbeeld) externe burnout herstelhulp wilt van Stichting Burnout...zodat je bij einde contract GEZOND uit dienst gaat.

  Zo heeft wetgever het bedoelt, en zo werkt het UWV, en zo werkt Stichting Burnout.

  Dus wees niet wanhopig, als je ziek bent en je contract loopt af! Vul al het bovenstaande in, mail het naar info at burnout dot nl met vermelding woonplaats en telefoonnummer en als je burnout blijkt KEREN WIJ 'DE SPIES OM', met jou, en met UWV.

  Wij bereiken dat de werkgever zich een stuk netter gedraagt en bijvoorbeeld:
 • geen loon meer inhoudt vanwege zgn. 'niet meewerken aan reintegratie (dat kan overigens sowieso pas na pa = probleemanalyse, consensus over pva = plan van aanpak, en externe burnout herstel interventie - dat laatste vergeet men opzettelijk)
 • niet meer bij burnout dwingt 'meteen weer aan het werk te gaan' zodat je NOG zieker wordt, uit wanhoop zelf opzegt of uit wanhoop ondanks ziekte een vaststellingsovereenkomst tekent
 • burnout herstel zelf gaat betalen - of dat, door bemiddeling van ons bij UWV, het UWV burnoutherstel betaalt en kosten doorbelast aan (ex-)werkgever.

Download en lees (pdf) 16 juridische punten die voor jou van belang zijn. En hier is overheidsinformatie, 'Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar'. (pdf)

Wij zijn bekend 'partner' bij UWV, ze vertrouwen onze diagnoses en wij krijgen onze burnout herstel plannen bij het UWV altijd vergoed.

HELP JEZELF door voor jezelf op te komen, bovenstaande te doen en ons te mailen -

en HELP NEDERLAND, als het UWV weet dat je werkgever malafide praktijken hanteert, wordt het goed bestraft en krijgen we op een duur een 'beter Nederland'.

info@burnout.nl - keurig volgens de goede bedoelingen van de wetgever helpen wij in probleem geraakte, zieke tijdelijke arbeidskrachten. Gratis juridisch advies - zie ook deze 16 juridische punten. Vermeld wel je woonplaats en telefoonnummer!

 

 


 


   

Stichting Burnout - De diepere en bewezen waarheid omtrent burnout