Stichting Burnout
   Contactformulier (klik) - info@burnout.nl
   Home - Startpagina
Kies een onderdeel
Burnout diagnose Burnout diagnose
Wat is burnout?
Verschil burnout met...?
Test op burnout
Waardoor burnout?
 Hoeveel burnout?
Burnout hestel programma's
Wat veranderen?
Therapiesoorten
Wie speelt mee?
Wie betaalt het?
Typische burnoutsituaties
Loopbaanoriëntatie
Cijfers

Juridisch burnout

Wetenschap-onderzoek
Achtergrond & Contact
Burnout preventie
Burnout: omgeving of persoon?
Burnout preventie
Second Opinion bedrijfsarts
Studenten-burnout
HSP-hoogsensitief
Politiek arbeidsgerelateerde zorg
Voorbeeld tests – diagnose – herstelplan
Werkevers-burnout
Einde tijdelijk contract ziek


Burnout cijfers

Aantal werknemers met burnoutklachten: 14% van de werknemers (!)
Burnout: stijging 2010 -> 2011: + 11%
Stijgingen bij: mannen 26-35 jaar, vrouwen 46-55 jaar en m/v 56+ jaar
Man/vrouw: 44% vs. 56%
Gemiddelde verzuimduur bij burnout in 2011: 189 dagen

Cijfers zijn soms moeilijk 'precies' te geven om de volgende redenen:

Primair: bedrijfsartsen geven de meeste beroepsziekten NIET door aan NCVB (Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, beroepsziekten.nl) - 70% zegt Monitor: http://demonitor.ncrv.nl/ziek-door-mijn-werk/bedrijfsartsen-herkennen-beroeps

Verdere redenen:

  • burnout valt onder arbeidsgeneeskunde, wordt niet vergoed door zorgverzekeraar en heeft daarom geen DBX (Diagnose Behandel Combinatie)
  • verschillen in definitie van burnout (van situatie tot situatie, van land tot land)
  • verschillen in registratie van burnout (vaak overheerst medische registratie...maar welke codes worden waar gebruikt voor de categorieën 'burnout', 'depressie', of 'overige werkgerelateerde probematiek' of 'overige'?)
  • zelf-rapportage: mag zelf-rapportage van burnout als maatgevend worden genomen ook als men nog niet ziek naar huis is? Enquêtes kunnen ook alarmerend worden ingevuld om een bepaald signaal af te geven.
  • verschil in meetinstrumenten: wordt overal burnout gemeten volgens de MBI, Maslach Burnout Inventory, het beste internationale meetmiddel van burnout? (ook op deze site beschreven)
  • het bij diverse metingen onvoldoende verschil maken met depressie

Betrouwbare bronnen van internationale cijfers zijn o.a.:

  • ILO, International Labour Organisation (met onderzoek naar werk, wereldwijd)
  • de Europese Unie
  • de WHO, World Health Organisation
  • arbodiensten

Een zeer grove schatting voor Nederland zou kunnen zijn dat het gemiddelde ziektepercentage op 5% ligt.

Waarom geen betere burnout cijfers?

Minstens 1 maal per maand krijgen wij een boosachtige mail 'waarrom wij geen betere cijfers hebben'.

Welnu, ten eerste zijn wij geen overheidsstichting; wij hebben nooit een cent overheidsgeld gekregen, en hebben dus ook verantwoordingsplicht zoals overheidsorganen wel hebben.

Belangrijker nog is echter dat het Ministerie van VROM al jaren verzuimt een DBC code in te stellen voor burnout. DBC = Diagnose Behandel Combinatie. Wij verzoeken het Ministerie jaarlijks een DBC code in te voeren, maar helaas: tevergeefs.

De geneeskunde loopt in Nederland behoorlijk achter op de wetenschap, wat betekent dat veel geneeskunde, zoals het Ministerie in deze, een oud Freudiaans boekje aanhoudt, DSM-5, van apa.org, Amerikaanse organisatie van pscyhiaters, waarin 'burnout' niet voorkomt.

In de reguliere wetenschap, zoals zichtbaar op Google Scholar, http://scholar/google.com, bestaat burnout al sinds 1974. Wij dringen er elk jaar op aan bij het VROM inzake burnout de DBC methodiek te moderniseren, maar helaas anno 2015 is het VROM nog niet zo ver.

Daarom geen cijfers: er is geen diagnose code en geen behandelcode!

De beste informatie komt daarom van het CPB. Bijgaand 3 relevante rapporten, MET cijfers (schattingen):

rapport 1: 'Aanbod van arbeid' (pdf)

rapport 2: 'Burnout CPB bijlage' (pdf)

rapport 3: 'Burnout rapport CPB' (pdf)

 

Bunoutherstel cijfers Stichting Burnout

Gemakkelijk dan de burnout van heel Nederland te schatten (bij gebrek aan goede codering in de medische sector) is het onze eigen slaag- en faalcijfers te geven als Stichting Burnout, sinds onze oprichting in het najaar 2006.

Klik hier PDF (6 pagina's) met onze burnoutherstelcijfers, ons PS12 herstelprogramma inclusief wetenschappelijke onderbouwing.

info@burnout.nl - mail alles wat u wilt: uw verhaal, of kort of uw telefoonnummer en woonplaats, uw verzoek tot een telefoongesprek, verzoek om kostenloze testen of verzoek tot een vrijblijvend oriënterend gesprek bij u in de buurt.

 

   

Stichting Burnout - De diepere en bewezen waarheid omtrent burnout