Stichting Burnout
   Contactformulier (klik) - info@burnout.nl
   Home - Startpagina
Kies een onderdeel
Burnout diagnose Burnout diagnose
Wat is burnout?
Verschil burnout met...?
Test op burnout
Waardoor burnout?
 Hoeveel burnout?
Burnout hestel programma's
Wat veranderen?
Therapiesoorten
Wie speelt mee?
Wie betaalt het?
Typische burnoutsituaties
Loopbaanoriëntatie
Cijfers

Juridisch burnout

Wetenschap-onderzoek
Achtergrond & Contact
Burnout preventie
Burnout: omgeving of persoon?
Burnout preventie
Second Opinion bedrijfsarts
Studenten-burnout
HSP-hoogsensitief
Politiek arbeidsgerelateerde zorg
Voorbeeld tests – diagnose – herstelplan
Werkevers-burnout
Einde tijdelijk contract ziek


Burnout en het juridische kader

Essentie

Het juridische kader wordt door de volgende wetten gevormd.
a) arbowet
b) WvP Wet Verbetering Poortwachter
c) WGBO - Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst
d) ziektewet
e) Stecr richtlijn conflict versus ziekte
f) Meewerken aan psychodiagnostisch of psychiatrisch onderzoek verplicht als onderdeel reintegratie zieke werknemer?


a) Arbowet

De werkgever is verantwoordelijk voor een gezonde werkomgeving, en vermijding van situaties die tot ongelukken of ziekte kunnen leiden.

E.e.a. is ook kernachtig verwoord op deze overheids-URL:

https://www.arbeidsrechter.nl/aansprakelijkheid-schade-werknemer-werkgever-ongeluk

Het denken komt van vroeger, 'ongelukken', maar geldt zeker ook voor 'psychische toestanden', tegenwoordig reden #1 van ziekteuitval.

KERN is ook dat in Nederland GEEN 'doktersattest' bestaat, in tegenstelling tot bijvoorbeeld België. Dit leidt tot de volgende 'hachelijke situatie': werkgever beslist over wel/niet ziek zijn werknemer. De werkgever kan na elke ziekmelding besluiten en de werknemer sommeren op het werk te verschijnen. Als de werknemer dat niet doet, is er kans op 'werkweigering' en 'ontslag op staande voet', dan wel acute looninhouding.

'Hoe kan de werkgever beoordelen of iemand ziek is?'

Daartoe moet de werkgever zich omringen met de 'best mogelijke adviseurs', zegt de arbowet. Een van die bedoelde adviseurs is de bedrijfsarts. De arbowet is per 1 juli 2017 belangrijk gewijzigd op punt 14.1: de bedrijfsarts ADVISEERT de werkgever.

Omdat veel artsen hun eigen rol mateloos overdrijven (al dan niet op verzoek werkgever) hier de wettekst, de enige, die de rol bedrijfarts omschrijft: art. 14.1 arbo - klik pdf voor arbowet incl. dit artikel 14

Een arboarts heeft dus helemaal geen rol. Vraag 'hem' naar zijn wettelijke basis. Ook die van arbodienst: rol 0,0, behalve ADVISEREN werkgever. Verder zijn zij:
- geen zorgverlener
- mogen zij niets beslissen
- mogen zij u niets voorschrijven, ook niet 'namens werkgever'
- geen zorgverlener:

https://www.medischcontact.nl/opinie/blogs-columns/blog/bedrijfsarts-is-geen-echte-zorgverlener.htm

Sta zo ieman te woord, maar kies uw EIGEN diagnose steller en EIGEN behandelaar en schuif arbo- en bedrijfsartsen - als u zich geen 'klant en koning voelt' -gewoon opzij. Zeg ook dat zij geen juridische basis hebben om over u de baas te spelen.

Als u echter gemakkeljk geintimideerd kunt worden, staat de deur wagenwijd open voor 'politiek': sommige werkgevers huren alleen adviseurs in die ze naar de mond praten, en ziekte ontkennen (zie o.a. de felle homepage van http://reintegratie.theater en hetgeen wij onder http://burnout.nl/burnout-diagnose/diagnose-burnout-aanpassingsstoornis.html zeggen, anker: http://burnout.nl/burnout-diagnose/diagnose-burnout-aanpassingsstoornis.html#2

Vervolgens probeert 'dat type werkgever' zich vervolgens achter de bedrijfsarts te verschuilen. Arbeidsrechters weten dit al heel lang en vinden het niet goed, zie o.a.:
CRvB (Centrale Raad van Beroep) BK:3713 d.d. 19 november 2009 (google maar). Dat is de reden dat wij het hier opschrijven, zodat u ernaar kunt verwijzen, werkgever kunt vragen te stoppen met dit soort flauwe verschuilspelletjes en eindelijk de wet te volgen (inclusief diagnose, bijvoorbeeld bij ons, en burnouthersteltraject, kan ook bij ons). Even buiten de scope: pdf bijlage downloadbaar 'Hoe overtuig ik mijn baas van goed burnoutherstel' (klik)

Het komt er met andere woorden hier op neer: 'Hoe ziek u ook bent, u moet eerst 'doodvallen', pas daarna kan uw familie de werkgever en bedrijfsartsen aansprakelijk stellen'. Wij denken dat dit een juridische zwakte is en denken landelijk mee over oplossingen. Intussen vallen er weinig mensen dood (toch wel een paar, denk aan hartaanvallen, zelfmoorden, 'dood door overwerk') maar wordt wel 'additionele vermijdbare schade' aangericht door verplichten door te werken ondanks ziekte/burnout. Dit onderwerp, 'vermijdbare additionele schade' wordt goed behandeld door schrijver R.P. Wijne van het boek 'Medische aansprakelijkheid'.

Ons advies is de werkgever - indien deze spelletjes speelt - te laten zien dat u alles van tevoren weet en dat spelletjes niet meer mogelijk zijn. Toon werkgever gerust deze webpagina. Vervolgens, voordat hij/zij afgeeft op Stichting Burnout: toon werkgever genoemde bijlage - want wij zijn echt niet tegen werkgevers, wij willen ze helpen - maar wel volgens de wet, ziekte erkennend, en dan 6-9 maanden nemend voor burnout-herstel! Al decennia wordt in de wetenschap (google scholar) beschreven dat burnout herstel 6-9 maanden duurt - daar is weinig aan te veranderen, al proberen soms pers en bepaalde 'valse profeten' anders te beweren. Geruststelling voor werkgever: a) de loondoorbetaling bij ziekte doet de verzekeraar (loondoorbetaling bij ziekte is wet WULBZ) b) na 9 maanden kunnen wij vrijwel elke werknemer hersteld krijgen, mits werkgever maar geen stress uitoefent, en OF meewerkt in de zin van functie/arbeidsomstandigheden aanpassen, OFWEL 2e spoor toelaten.

Een andere makke van het Nederlandse recht, behalve dat werkgever beslist: patiënt/zieke werknemer heeft recht op medische geheimhouding....maar als de werkgever de medische (inclusief psychologische) gegevens niet kent, hoe moet die dan beslissen? Het bedoelde antwoord is hierboven beschreven, 'de juiste adviseurs aantrekken', maar: wat als die 'informatie lekken'? Bij burnout vinden wij het juist NOODZAKELIJK om testuitslagen te delen met werkgever: ter overtuiging, en ten behoeve van het dossier. Ook de inventarisatie WAT U STRESST, zoals volgend uit de BBTI (klik, word, vul in met eigen woorden en cijfers) kan het beste gedeeld worden - wel met een derde erbij zouden we zeggen, en let op voor de 'mr Paul te Wal - Stecr valkuil' zijnde: de poging om een conflict te simuleren VOORDAT ziekte op schrift is gesteld.

Ook om die reden is het zinnig zo snel mogelijk een goede diagnose op schrift te laten stellen en te delen met werkgever.

b) WvP, Wet Verbetering Poorwachter

De essentie van WvP - Wet Verbetering Poortwachter - wordt gevormd door de 'procesregeling eerste en tweede ziektejaar' (klik pdf)

http://burnout.nl/docs/wetten/wetten-nl-WvP-Wet-Verbetering-Poortwachter-Regeling-procesgang-eerste-tweede-ziektejar.pdf

Denk terug aan de uitleg van Minister Donner in 2002 op TV: diagnose stellen, SAMEN plan van aanpak maken (werkgever zowel als werknemer), over dat PvA hoort consensus te zijn tussen werkgever en werknemer - zoniet: schakel UWV in met UWV deskundigenoordeel.

Het nemen van initiatief door een zieke werknemer wordt door de wetgever AANGEMOEDIGD: download dus gerust hier een blanco format Pva (plan van aanpak) in word - klik - en bestudeer 'ingevuld voorbeeld fictief Coenen - klik.

Wat ingevuld moet worden is NIET de diagnose van de bedrijfsarts, maar de meest ter zake kundige. Qua burnout vinden wij ons meest terzake kundig, dus vraag rustig ons om een diagnose (zie homepage)

Er hoort ook een probleemanalyse bij! Voor de inventarisatie van stress hebben wij o.a. de BBTI (klik word, 2 A4). Uiteraard kan ook de OSI (Occupational Stress Index) worden gehanteerd, deze is onderdeel van 'diagnose zeer uitgebreid'.

PAS als werkgever niets doet met door u ingeleverd plan van aanpak bij bij deskundige op schrift gestelde diagnose is het verstandig een UWV deskundigenoordeel aan te vragen, met in de bijlagen PvA, herstelplan en diagnose, dan zeggend: 'UWV: werkgever doet niets aan herstel - help aub!'.

c) WGBO - Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst

Voor ze zieke medewerker is het prettig dat de WGBO (Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst) zegt dat de patient a) vrije keuze heeft van behandelaar b) vrije keuze van behandELING.

In deze tijden van nepnieuws is het belangrijk de wetsbron erbij te halen, WGBO in pdf klik

Men KAN u dus niet zomaar ergens aanmelden. Als men het toch doet: mail ons op

info@burnout.nl of gebruik het emailcontactformulier (klik) voor meer hulp.

BELANGRIJK: dat u uw EIGEN plan van aanpak maakt, waarover de werkgever met u consensus moet bereiken. Maak een eigen plan van aanpak en dien dat in, dat voorkomt dat u zich naar allerlei zaken 'laat sturen'

Blanco pva .doc download; ingevuld vb. Coenen .doc download

Met de bedrijfsarts hebt u eigenlijk niets te maken; u moet deze te woord staan, want hij is adviseur werkgever (art. 14.1 arbo). maar de bedrijfsarts mag niets beslissen en niets voorschrijven:

 • het is de werkgever die beslist of u moet komen werken of niet; ook al hebt u 1000 diagnoses dat u niet 'mag werken' van artsen, de werkgever kan toch beslissen van wel maar als het fout gaat is die achteraf aansprakelijk
 • een arts MAG NIETS VOORSCHRIJVEN, conform WGBO moet hij richtlijnen volgen, diagnose stellen, en u ALTERNATIEVE behandelmogelijkheden noemen, maar U KIEST als patient altijd. Dat heet het 'zelfbeschikkingsrecht'.

Omdat volgens ons helaas alle 2000 bedrijfsartsen handelen in de belangen van werkgever waarvoor ze betaald worden, adviseren wij u de bedrijfsarts AF TE WIJZEN als behandelaar. Zoek er zelf een, bijvoorbeeld bij ons! U moet wel de bedrijfsarts te woord staan omdat hij de werkgever moet kunnen adviseren, maar geef aan: 'U bent niet mijn behandelaar in het kader van de WGBO'. Indien de bedrijfsarts op enige wijze druk op u uitoefent: wijs hem 'terug naar zijn mand', hij is slechts adviseur werkgever art. 14.1 arbo, meer heeft hij niet te zeggen, en u wilt hem niet. Dwing de bedrijfsarts wel tot het volgen van de NVAB richtlijn burnout inclusief tests, want daartoe is hij verplicht:

 • art. 7:453 BW: goed hulpverlener - de arts moet zich gedragen als goed hulpverlener
 • art 7:463 BW: de arts moet er een professionele standaard op nahouden, voor de bedrijfsarts zijn dat o.a. de NVAB richtlijnen (waaronder die voor burnout en overspannenheid - klik hier ). Afwijking van de standaard mag alleen onder 2 voorwaarden: a) schrifttelijk wetenschappelijk beargumenteerd b) afwijking in voordeel patiënt. Aan beide voorwaarden moet worden voldaan.

Indien u 'toch moet gaan werken' terwijl uw lichaam zegt 'dat is slecht', ga dan toch werken, maar toon diagnoses rechtstreeks aan werkgever, probeer rechtstreeks een tweede spoor keuze te treffen met werkgever (zoals: zoveel weken ziekteverlof, daarna extern reintegratiebureau naar uw keuze, wij maken graag een plan tweede spoor voor u, en willen indien nodig ook best uw werkgever hierover contacteren. Dit (klik pdf) zijn de voordelen van inschakeling Stiching Burnout).

Het UWV 'schrijft' regelmatig voor dat 'tweede spoor pas zou mogen na 1 jaar vergeefse moeite eerste spoor' - maar als hart werknemer en hart werkgever zich niet meer tot elkaar aangetrokken voelen, is eerste spoor 'vergeefse pro forma moeite' en kunt u het beste, soms via de rechter, verzoeken om EERDER dan het eerste ziektejaar het tweede spoor in te laten gaan. Tweede spoor houdt in: extern burnoutherstel naar keuze werknemer en daarna outplacement.

Ga ONDER GEEN ENKEL BEDING akkoord met een vaststellingsovereenkomst, die is verboden bij ziekte - zie deze overheidssite: https://www.arbeidsrechter.nl/wwz-vaststellingsovereenkomst-einde-arbeidsovereenkomst-in-overleg en lees op deze overheidssite over verlies van WW bij 'toch tekenen ondanks ziekte': http://arbeidsjuridischburo.nl/docs/vertrekmogelijkheden-werknemer-bezava-arbeidsjuridisch-buro-28aug2014.pdf. 'Nota Bene': beledigen is in Nederland wel verboden, maar intimideren niet en liegen ook niet. Veel advocaten die op werknemers worden afgestuurd maken hier graag gretig gebruik van. De transitievergoeding stelt gewoonlijk niets voor, een paar duizend euro; het bedrag dat de werkgever bespaart door bezava te ontlopen is 2-8 ton! 'Dus als u er toch over denkt een vso (vaststellingsovereenkomst) te tekenen, vraag een paar ton in ruil voor de kwijtschelding aansprakelijkheid! Bij burnoutherstel is een fatsoenlijk tweede spoor conform WvP veel stresslozer.

d) ziektewet

De werknemer mag zich ziek melden, maar wat als werkgever met door hem ingekochte arbo/bedrijfsarts het niet accepteert? (Bijvoorbeeld om redenen uitgelegd op http://bezava.com en http://reintegratie.theater, omdat werkgever niet weet dat burnout gemakkelijk HERSTELD kan worden voordat na 2 jaar ziek een ziek uit dienst kan volgen die werkgever tonnen kan kosten)

De ziektewet is er kort over: art. 19 zegt dat u bij ziekte recht hebt op ziekengeld - klik voor de pdf ziektewet incl art. 19

Als werkgever dus eea betwijfelt, is het zaak een goede diagnose te hebben van een in uw ziekte bekwaam persoon (of meerdere diagnosen) zodat u kunt bewijze dat u ziek was. Als werkgever besluit: 'Nonsens, dit is werkweigering, ontslag op staande voet' heb u een advocaat nodig voor een kort geding om het ontslag nietig te laten verklaren en uw ziektegeld uitgekeerd te krijgen.

Een andere manier van indekken is:
a) uw diagnose sturen naar afdeling ziektewet UWV, Postbus 75015 1040 CT Amsterdam
b) een deskundigenoordeel UWV aanvragen, met in bijlagen diagnosen, en verzoek: 'ik wil graag ziek blijven want ik ben ziek, terug naar het werk maakt mij alleen nog verder ziek (argumenteer!), ik wil externe herstelinterventie naar mijn keuze op kosten werkgever en dan reintegratie eerste of tweede spoor'. Vraag echter pas UWV deskundigen oordeel aan als u al de nodige diagnoses heeft verzameld (voor burnout kan dat o.a. bij Stichting Burnout - als wij daadwerkelijk menen dat u ziek bent). A

Art. 19 ziektewet is dus nogal zwaar voor de werknemer, die moet zijn ziekte onderbouwen,
diagnoses verzamelen etc.

Het is in GEEN GEVAL bedrijfsarts of arboarts die beslist of u ziek bent - die zijn slechts adviseurs werkgever, het is
de WERKGEVER die beslist of die genoegen neemt met uw ziekmelding en diagnoses -
indien niet: dat ontstaat een juridisch gevecht, of (= iets redelijker) een 'gelijk zoeken
' via UWV deskundigenoordeel - zie ook link . Maar UWV zal nooit diagnose stellen, tests doen, dat moet u zelf doen.

e) STECR richtlijn mr Paul te Wal

Deze richtlijn heeft geen officiële status, al zouden veel werkgevers dat graag willen. Het is wel belangrijk dat u de redenering kent: 'Als er eerst een conflict is, en pas later ziekte wordt vastgesteld, heeft werkgever goede kans bij de rechter te kunnen ontbinden wegens 'verstoorde arbeidsverhouding' - terwijl het ontslagverbod wegens ziekte dan niet geldt'.

Let op het woordje 'conflict': er wordt gedaan alsof er ruzie is, maar dat is er niet. Elke belangentegenstelling kan een conflict genoemd worden, maar dat is absoluut geen verstoorde arbeidsrelatie. De rechter toetst op laatste. Er zijn (kwalijke) bedrijfsartsen die ziekten ontkennen en zieke werknemers een conflict aanpraten. 'Schoenmaker, hou u bij uw leest!' zouden wij zeggen, en trap er niet in. Zorg z.s.m. voor een diagnose, scheld desnoods de bedrijfsarts uit, maar NIET de werkgever - blijf met werkgever formeel netjes van toon. Maar u bent dus gewaarschuwd: zodra het woord 'conflict' valt weet u heel veel:

- werkgever wil van u af!
- liefst met ontslag: op staande voet, ontbinding wegens verstoorde arbeidsrelatie, of met vaststellingsovereenkomst (ondanks verbod hierop bij ziekte)
- werkgever wil wetgeving die zieke beschermt, omzeilen

Zorg z.s.m. voor uitgebreide schriftelijke diagnose en zoek alvast een advocaat (paraat houden, niet meteen inzetten).

Meer juridische achtergrond over 'waarom moet/zou werkgever moeten betalen?'

Vindt u onder 'wie betaalt'?

Wij wilden niet dezelfde tekst op twee plekken tegelijk zetten; de meest uitgewerkte juridische tekst staat niet hier maar onder 'wie betaalt' omdat de reden dat mensen naar de juridische waarheid zoeken anno 2016 meestal is: 'geld'.

Voor werkgevers hebben wij nog veel meer juridische achtergrond stukken over 'aansprakelijkheid werkgever bij psychisch verzuim' onder 'werkgeversservice' (klik)

De werkgever is degene die beslist of u moet gaan werken, niemand anders

Dit kan gezien worden al raar, maar niet de bedrijfsarts, geen enkele arts of psycholoog beslist of u weer 'moet gaan werken' - dat bepaalt de werkgever.

Als u niet komt opdraven riskeert u
- ontslag op staande voet
of
- 100 proecten looninhouding.

Ga naar uw werk, en 'zie hoe het gaat'.

Als u echt ziek bent, blijkt vanzelf:
- dat er niets nuttigs uit uw handen komt
- dat u fouten maakt.

Print de NVAB richtlijn voor burnout en geef die aan werkgever, maak 4DKL (klik excel) en geef die aan werkgever; mocht deze dan nog niets doen, vraag een diagnose bij ons aan, zie homepage. Onze diagnoses zijn tot nu toe in 100% van de gevallen aangehouden door rechtbanken. Als 'niets helpt', blijft u alleen de mogelijkheid een advocaat in te schakelen, eventueel op toevoeging. Een rechtsbijstandsverzekering raden wij af (jonge juristen, financiële incentive: na ontvangen jaarpremie zo min mogelijk doen, en: verzekeraars en grote werkgevers zijn 'vriendjes' bij de SER, een rechtsbijstandsverzekeraar zal zeer zelden uithalen richting een werkgever).

Burnout is JUIST anders dan andere ziekten, omdat het sterk gerelateerd is aan de omgeving, in dit geval de werkomgeving! En omdat de werkgever juist gaat over de werkomgeving, is het belangrijk hier zo open mogelijk over te zijn.

Burnout krijgt u niet als u alleen in de woestijn zit! Burnout is ook niet een 'sluipende ziekte onder de leden', het ontstaat geleidelijk en wordt acuut, naar aanleiding van allerlei triggers die u stelselmatig emotioneel uitgeput maken.

Dien desnoods, nadat u een eigen pva hebt ingediend, zelf een pva in, en een paar weken later pva + testresultaten + Probleemanalyse met cijfers en tekst (klik) naar UWV deskundigen oordeel en stel dat u voorlopig niet mag werken, werken uw herstel in de weg staat, en dat de werkgever de externe herstelpartij uit het plan van aanpak moet inhuren (er geldt dus NIET: 'Wie betaald, bepaalt'. BUrnout is vnl. 'schuld werkgever, dus die moet betalen, maar conform WGBO hebt u vrije keuze).

Looninhouding: mocht het u toch overkomen: zelf brief schrijven aan werkgever (download .doc) en als dat niet werkt: naar http://ontslag-krijgen.nl gaan voor hulp bij loonvordering.

Meer achtergrond...voor het geval het stroef gaat

f) Meewerken aan psychodiagnostisch of psychiatrisch onderzoek verplicht als onderdeel reintegratie zieke werknemer?

Werkgevers willen soms graag alles weten, o.a. om aan te kunnen sturen op 80-100% arbeidsongeschiktheid, zodat men geen bezava boete meer krijgt (zie http://bezava.com; bij 35-80% krijgt men die wel) of wel om arbeidsgerelateerdheid van een beroepziekte (zoals burnout) te verdoezelen.

Als zieke werknemer moet u wel meewerken aan arbeidsdeskundig onderzoek en arbeidsgeneeskundig onderzoek, NIET aan psychodiagnostisch onderzoek of psychiatrisch onderzoek.

'Ja maar als werkgever dan met loonstop dreigt, welk wetsartikel moet ik er tegenin brengen?' - dat weten wij niet, ga daarvoor naar een arbeidsrechtadvocaat.

https://www.ingeborglunenburg.nl/2015/04/04/centrale-raad-over-de-verplichting-mee-te-werken-aan-een-psychodiagnostisch-onderzoek/

Wat u OOK kunt doen: van tevoren zeggen dat u van uw blokkeringsrecht gebruik wilt maken, ex artikel 7:464 lid 2 sub b BW. U geeft dan van tevoren aan dat
a) u als eerste het rapport wilt zien
b) u zich het recht voorbehoud te verbieden informatie door te geven.

Bij de bijstand gaat dat niet en wint de participatiewet:

participatiewet bijstand - art 55 http://wetten.overheid.nl/BWBR0015703/2015-02-01/1#Hoofdstuk6_Paragraaf6.3_Artikel55

maar bij Wet Verbetering Poortwachter zou dat wel moeten lukken. Neem een arbeidsrechtadvocaat en ga voor het blokkeringsrecht!

Bijvoorbeeld: http://KBSadvocaten.nl, die de volgende PDF over dit onderwerp hebben:

http://www.kbsadvocaten.nl/bestanden/publicaties/Ernst_TvGR_0165-0874_2011_035_005_004.pdf

Overig

Sommige werkgevers proberen nul kosten te maken als u ziek bent, en:

 • laten u met rust als u ziek bent (uw loondoorbetaling is toch WULBZ herverzerd!)
 • of ontkennen, samen met de bedrijfsarts, ziekte, en veronachtzamen Lesa ricthlijn voor burnout en NCVB richtlijn voor burnout (zie onze homepage)
 • ontkennen heel graag de arbeidsgerelateerdheid, en sturen u daarom door naar artsen, GZ, GGZ die alleen verstand hebben van IG, Individuele Gezondheidheidszorg, zoals onder de BIG. Deze mensen hebben geen enkel verstand van ArbeidsGeneeskunde, en zien burnout 'glad over het hoofd'. Het staat ook niet in hun DSM boekje. Deze mensen, niet deskundig in arbeidsgeerelateerde zorg, zoeken een IG diagnose en IG behandeling zodat zij die via uw ziektekostenverzekering kunnen declareren (illegaal). Erger is echter nog dat u een totaal verkeerde behandeling krijgt, zoals voor 'somatoforme stoornis' of 'depressie met antidepressiva'.
 • praten u soms een arbeidsconflict aan zonder iets van ziekte op schrift te stellen, zodat u middels kantonrechter op grond van verstoorde arbeidsverhouding kunt worden ontslagen
 • passen een zeer streng regime op u toe, laten u om de 2 weken 'herbeginnen met werken' terwijl er geen probleemanalyse wordt gesteld, en terwijl de burnout en daaronder liggende triggers (zie BBTI - klik word) niet worden onderzoch en aangepakt
 • of 'laten u in uw sop gaar koken' zodat u uit eigen ellende ontslag neemt (niet doen!) of u een vaststellingsovereenkomst tekent die hun herstelkosten bespaart evenals een fatsoenlijke transitievergoeding.

Bij beroepsziekte/arbeidsgerelateerdheid moet de WERKGEVER het herstel betalen. ECHTER: dat wordt pas jaren later onderzocht - bijvoorbeeld al u zich na 2 jaar ziekte bij het UWV meldt, dan wordt pas e.e.a onderzocht. Slecht nietwaar? Daarom ijvert Stichting Burnout voor betere wetgeving (zie onze politieke pagina) . Voor meer informatie en wetsartikelen 'waarom werkgever?' zie pagina 'wie betaalt'.

DAAROM ONZE TIP: zoek in zo vroeg mogelijk stadium diagnose conform Lesa en NCVB richtlijn voor burnout - Stichting Burnout doet dat gratis voor u - en zoek zelf uw burnout-deskundige hulpverlener uit.

Leg de kosten aan de werkgever voor, totaal open met ricthlijn en uw testuitslagen. Binnen enige maanden gaat een werkgever doorgaans door de bocht.

Het gaat erom dat u in ZO VROEG MOGELIJK STADIUM uw ziekte optimaal documenteert, met testen conform richtlijnen, Probleemanalyse met cijfers en tekst (klik .doc) etc., zodat de werkgever ziet dat u een goed dossier opbouwt, dat over enkele jaren stand zal houden bij het UWV !!!

Als de werkgever dat door heeft, zal die niet proberen te 'juridiseren' en 'zijn wettelijke verantwoordelijkheid te ontlopen'.

Voorbeeld door werkgever verloren burnout zaak met schadevergoeding achteraf

De werkgever volgde advies bedrijfsarts, maar dat was niet voldoende! Werkgever had beter moeten weten - ziehier het vonnis, CRVB 2009 BK3713

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CRVB:2009:BK3713

Recenter: 2015: 115.000 euro wegens niet inschakelen extern deskundige voor herstel

ECLI:NL:RBNNE:2015:4762

http://www.noestadvocatuur.nl/ernstig-verwijtbaar-handelen-werkgever/Rechten en plichten zieke werknemer en werkgever

Een zeer goede samenvatting hiervan staat op http://bedrijfsgeneeskunde.org/informatie-rechten-plichten-zieke-werknemer.html

De aansprakelijkheid van de werkgever bij psychische schade 'werpt zijn schaduw vooruit', zeker in combinatie met bezava. klik pdf aansprakelijkheid-werkgever-tegenover-werknemer-bij-psychische-schade-op-werk-burnout

Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

Deze overheidstekst biedt goede houvast - klik regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar (pdf).

Door werkgevers regelmatig gemaakte fouten zijn:

1) plan van aanpak overslaan - download daarom hier een blanco versie en hier een 'Coenen' versie en lever er zelf een in, inclusief vermelding van externe herstelpartij van voorkeur . Hier moet CONSENSUS over komen, het is dus niet 'wie betaalt, bepaalt'
2) Probleemanalyse overslaan. Maak er zelf een, hier op 2 A4, en lever die in (klik word 2 A4, stressfactoren) - klik voor format 2A4 doc
3) bocht afsnijden en stellen 'reintegratie = weer aan werk gaan'. Nee, reintegratie = externe burnoutherstelinterventie, en zodra het niet voor herstel schadelijk is: her oppakken 0e, 1e of 2e spoor (0e: oude werkplek, bv. met aanpassingen, 1e: andere functie zelfde werkgever, 2e: naar buiten-outplacenent, te beginnen zodra hersteld)

Tijdelijk contract?

Dan kunnen we korter zijn, zie hierover onze aparte pagina, hoe je de druk werkgever van jezelf afzet EN betaald burnoutherstel krijgt ->

16 juridische punten zieke werknemer (burnout)

Wat anders verteld (maar uiteraard met dezelfde conclusies) vindt u hieronder onze uitleg van wat juridisch voor u speelt, als zieke werknemer. Het is lang, DOWNLOAD HET HIER ALS PDF en print

Als zieke medewerker HOOP je dat je werkgever iets aan herstel wilt doen van je ziekte,

 • omdat die het juridisch moet (bij arbeidsgerelateerdheid; zie verder op voor juridische details)
 • omdat jij 'onmisbaar bent'
 • omdat werkgever anders – als die niets doet en het arbeidsgeerelateerd is en je er echt ziek van wordt – achteraf aansprakelijk voor is, niet zozeer in termen van 'claims medewerker' maar in termen van UWV loonsancties en bezava premiedifferentiaties (een 'ziek uit dienst' kost een werkgever, bij 35-80% arbeidsongeschiktheid, 2-8 ton – zie http://bezava.com)

1. Talloze belangen

Betrokken partijen, zoals werkgever en bedrijfsarts, hebben talloze belangen die niet in de krant staan. Hier moet je je als zieke werknemer van bewust zijn, wil je 'eerlijk behandeld worden' en niet in valkuilen stappen.

Belangen werkgever: bezava, WULBZ, wvp, uwv loonsancties, 2 jaar later controle UWV en belastingdienst, belang dat er ruizie zou zijn VOORDAT ooit sprake zou zijn van (arbeidsgerelateerde) ziekte, zodat er met stecr via kantonrechter ontslagen kan worden. Tenzij u 'onmisbaar' of 'bijna onmisbaar' bent, heeft de werkgever geen enkel financieel belang bij uw herstel: uw loon wordt doorbetaald door een WULBZ-verzekeraar (Wet Uitbetaling Loon Bij Ziekte). Tenzij de werkgever ER is, Eigen Risicodrager, dan betaalt die het zelf. Scholen zijn bijvoorbeeld in het algemeen ER, en de Rabobank is een bekende. Die zouden dus ook financieel belang hebben u niet onnodig thuis ziek te laten zijn. Maar de meeste werkgevers zijn vol- WULBZ verzekerd en hebben geen financieel belang bij snel herstel. De verzekeraars differentieren geen premies voor '2 jaar ziekte'. (Daarna ook niet, dat wordt wel afgedwongen met bezava, zie http://bezava.com)

Belangen bedrijfsarts: a) arbeidsgerelateerdheid te ontkennen (zie paragraaf 3 van dit stuk) b) richtlijnen (Lesa, NCVB) niet toe te passen en tests ook niet c) geen diagnose op te schrijven – hoeft ook niet! d) door te verwijzen naar GGZ omdat dan werknemer betaalt met zijn verzekering en ' onderstreept wordt' dat arbeidsgerelateerdheid niet geldt. Omdat burnout niet wordt vergoed door zorgverzekeraar (logisch; burnout hoort bij arbeidsgeneeskunde=bedrijfsgeneeskunde-occupational health – Arbeids- en Organisatie psychologie, geen gezondheids, GZ of GGZ psychologie met DSM dat geen burnout kent, omdat DSM alleen over individuele ziektes gaat, niet ziekten in arbeidscontext = occupational health) is de zieke werknemer afhankelijk van de 'betaalbereidheid' van de werkgever. Of komt iemand snel op de sluiproute de ziekte 'anders te labellen' zodat die wel vergoed wordt door de individuele zorgverzekeraar ('diagnosefraude').

Daarom altijd tijdig BBTI 1.1 maken om werkgerelateerdheid vast te stellen; en bij burnout altijd vroeg tests SCL 90 Ubos 4DKL maken van richtlijnen lesa en NCVB.

2. Werkgever kan zich niet achter bedrijfsarts verschuilen

Sommige werkgevers proberen zich achter de bedrijfsarts te verschuilen:' Ik weet medisch niets, moet op bedrijfsarts vertrouwen'. Dit gaat om twee redenen niet op:

a) CrvB uitspraak 19 nov 2009 BK3713: werkgever blijft eindverantwoordelijk wat arts ook zegt

b) werkgever moet superviseren dat bedrijfsarts alle tests van Lesa en NCVB richtlijn burnout doet, bij burnout klachten. Het zijn DIAGNOSE tests: er kan ook uit komen dat werknemer niet burnout is.

Dus met ook op lange termijn aansprakelijkheid, maar ook met oog op ' zorgplicht werkgever' : werkgevers, controleert uw bedrijfsarts altijd op naleving tests van Lesa en NCVB richtlijnen!

3. ' Wie moet herstel betalen?' en aansprakelijkheid werkgever

In Nederland wordt pas ' ACHTERAF' (bv. 2 jaar later) gekeken wie wat fout heeft gedaan. Dat is erg jammer, want daarom moeten zieke medewerkers vaak 2 jaar wachten: totdat WIA keuring komt, of totdat UWV en belastingdienst bezava controle doen.

Dit is de crux van de wetgeving aansprakelijkheid:

http://www.arbeidsrechter.nl/werkgever-aansprakelijk-voor-schade-die-werknemer-lijdt met de 4 punten

a) niet de vereiste maatregelen heeft genomen (2.7.1.1.),

b) tegen gevaren die hem bekend moeten zijn (2.7.1.2.),

c) op het moment waarop het gevaar heeft geleidt tot schade (2.7.1.3.),

d) terwijl de schade niet in zijn volle omvang was geleden, als de werkgever de vereiste maatregelen wel had genomen (2.7.1.4.).


Hieruit volgt wellicht, dat als de burnout ' uit de blauwe lucht valt' de werkgever het niet kon weten en dus niet aansprakelijk is. Daarom voor werknemers de tip: doe in vroegtijdig stadium, al VOOR de burnout, 4DKL en BBTI en mail dat aan werkgever en vraag om passende maatregelen

Vanwege het feit dat ' gevaren vooraf bekend moeten zijn' zou een ' burnout preventie wet' zoals in Belgie erg zinvol zijn.

Voor werkgevers de tip: richt een intranet hoek op met 4DKL zodat werknemers zichzelf kunnen testen, en VOOR de burnout al aan de bel kunnen trekken. Stichting Burnout helpt werkgevers hierbij.

STEL, het ergste geval voor de werknemer: ' Burnout en verzuim komt uit de lucht vallen', dan is het aan de rechter om te bepalen of werkgever bekend was met de ' algemene gevaren voor burnout'. Gezien het vereiste preventieve risico onderzoek, de bekendheid van burnout, en de openbaarheid van burnout op Google Scholar -
http://scholar.google.com – en de gratis verstrekte kennis door prof Schaufeli - http://www.burnout.nl/docs/35-jaar-burnout-wetenschap-research-onderzoek-1973-2008.pdf - valt aan te nemen dat de rechter zal zeggen: ' burnout vermijden viel onder algemene zorgplicht werkgever'.

4. Welke herstelpartij wordt ingehuurd?'

Welke herstelpartij wordt ingehuurd staat in het plan van aanpak. Zowel werkgever als werknemer kunnen een versie maken – hier is een blanco format en een format ingevuld ' Coenen'.

Bij verschillen moeten volgens WvP werkgever en werknemer samen CONSENSUS bereiken over Pva (WvP). Het is dus niet zo dat werkgever kan zeggen ' ik betaal dus ik bepaal externe partij'

5. Arbeidsgeneeskunde vs. individuele gezondheidszorg, en de sluiproute van diagnosefraude

Burnout, waarvan wel of niet sprake is, vast te stellen door tests en anamnese conform richtlijnen bij vermoedens van burnout, behoort tot de arbeidsgeneeskunde.

Arbeidsgeneeskunde is bij psyche het werkterrein van A & O psychologen, bij uitstek. Bedrijfsartsen zijn er ook voor bedoeld – maar voldoen niet helemaal omdat ze in het BIG register staan ingeschreven van de Individuele Gezondheidszorg, en niet in een BAG register, Beroepen Arbeidsgeneeskundige zorg.

De sluiproute om kosten te vermijden bestaat uit het overslaan van alle arbeidsgeneeskundige richtlijnen bv. Van NVAB en NCVB, om iets ' individueel psychologischs te vinden'. Deze sluiproute heeft twee voordelen: a) geen schijn van arbeidsgerelateerdheid b) kosten herstel vergoed door individuele ziektekostenverzekeraar.

De individuele psychologie (GZ| psychologen) is echter irrelevant omdat werkgever werknemer heeft aangenomen MET zijn verleden en hebbelijkheden. In de eerste jaren is goed gefunctioneerd met goede beoordelingsgesprekken. DUS moet in eerste instantie bij ' burnout klachten' burnout richtlijnen worden toegepast.

Als de werkgever dat niet doet is die aansprakelijk, zie par. 3

6. Rol bedrijfsarts

De enige rol van de bedrijfsarts is in principe: ADVISEUR zijn van de werkgever (zie art. 4.1 arbowet; in de nieuwe arbowet komt het woord ' adviseert' er letterlijk in).

Als de zieke werknemer stelt: ' Ik heb vrije artsenkeuze, en mag ook naar een A en O psycholoog gaan' sluit de werknemer dus GEEN ' behandelovereenkomst' met de bedrijfsarts. De werknemer hoeft NIETS van de bedrijfsarts op te volgen.

Qua 'wel /niet op het werk verschijnen' moet de werknemer WEL de aanwijzingen werkgever volgen, ook al zijn ze volgens werknemer ' totaal fout'. Werknemer wordt dan aangeraden een UWV deskundigenoordeel aan te vragen. Dit is een nadeel van de Nederlandse wetgeving, ' alleen achteraf bekijken', want het kan maanden of jarenlang lijden betekenen, en verzwaring van de burnout, als burnoute werknemer toch naar het werk moet.

Tegen alle verwachting in hoeft een bedrijfsarts dus geen diagnose te stellen.

Er is NIETS in Nederland dat erop toeziet dat een bedrijfsarts richtlijnen volgt.

Als de bedrijfsarts ze niet volgt, is de werkgever verantwoordelijk

Een bedrijfsarts is niet automatisch UW arts; de bedrijfsarts is in principe NIET uw arts, maar adviseur van de werkgever. Iemand is pas uw arts al u met hem of haar een BO, Behandel Overeenkomst aan gaat. Dat gaat meestal impliciet. Zulks wordt geregeld in de WGBO, Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst.

U kunt dus gerust uw bedrijfsarts afwijzen als 'geneesheer'- u kunt kiezen wie u wilt, om u te genezen, ook een arbeids- en organisatiepsycholoog. Als er 'niets gebeurt', is de werkgever aansprakelijk – zie paragraaf 3.

Voor het totale wettelijke kader van de bedrijfsarts zie ook http://bedrijfsgeneeskunde.org/wettelijk-kader-voor-bedrijfsarts.html

7. Second Opinion

Een secon opinion is naar ons huidige inzicht ' een slag in de lucht'. Want wie wil er de mening van de bedrijfsarts hebben? Het gaat niet om een mening, maar om

 • diagnose conform richtlijnen

 • de beste bijpassende behandeling, TE BEPALEN door zieke werknemer en werkgever tezamen in consensus in Pva (WvP) – NIET te bepalen door bedrijfsarts, en NIET te bepalen door werkgever onder het mom van ' ik betaal dus ik bepaal'.

Een second opinion heeft relatief ENIGE waarde als de tweede bedrijfsarts van tevoren belooft de arbeidsgeneeskundige richtlijnen wel te volgen.

Bij een second opinion geldt nog steeds dat de bedrijfsarts ' slechts advsiseur is van de werkgever', en GEEN diagnose hoeft te stellen, en NIETS te bepalen heeft ten aanzien van te volgen behandeling. De bedrijfsarts, en zeker niet degene wiens 'mening' tijdelijk wordt gevraagd, is NIET de 'geneesheer' of 'behandelend arts' van de zieke werknemer – er is geen BO, Behandel Overeenkomst, in de zin van WGBO.

8. Huisarts, psychologen, medisch specialisten

Helaas voor de zieke medewerker, ALLEEN de werkgever beslist of u op uw werk moet komen of niet! Al schrijft de huisarts op dat het 'absoluut niet mag en zelfs levensgevaarlijk is', de werkgever beslist of u op uw werk moet komen.

Als u niet komt opdraven, ondanks aanwijzingen werkgever, kan laatste of uw loon inhouden of u op staande voet ontslaan. Dit is niet zo modern – het is aan de wetgever (democratie, Tweede Kamer) om dit eventueel komende decennia wettelijk te 'repareren'.

Werkgever heeft plicht zich te laten adviseren, zie arbowet en art. 14.1, maar werkgever hoeft al die adviezen niet op te volgen.

Hij is dan echter WEL ACHTERAF aansprakelijk: http://www.arbeidsrechter.nl/werkgever-aansprakelijk-voor-schade-die-werknemer-lijdt

Als u niet komt:

a) of op staande voet ontslag

b) of looninhouding


U kunt wel proberen, als enige om het tegen te houden: UWV deskundigenoordeel, en dan alle testresultaten en alle diagnoses meesturen.

Tip: wel de werkgever mailen:

'U hebt recht te beslissen dat ik op mijn werk moet komen, al meent de huisarts zie bijgaande....etc dat het niet goed is.

Ik informeer u over mijn toestand, omdat u achteraf aansprakelijk kunt worden gesteld conform deze link:

http://www.arbeidsrechter.nl/werkgever-aansprakelijk-voor-schade-die-werknemer-lijdt

 

Mvg,


Zieke werknemer'


9 Medische geheimhouding

Artsen kunnen nogal moeilijk doen over 'medische geheimhouding'. Voor sommige ziekten, zoals burnout – omdat de ziekte tijdelijk is, en genezing medewerking van de werkgever behoeft – is het juist CRUCIAAL om alles met de werkgever te delen. Vraag dus als zieke medewerker, bij arbeidsgerelateerde ziekte of het vermoeden ervan, aan artsen de Lesa en NCVB richtlijnen en tests na te leven, diagnose op te schrijven, en geef toestemming dit met de werkgever te delen. Vraag zelf alles op schrift en deel dit ook met de werkgever, om er zeker van te zijn dat het gedeeld wordt.

Er zijn artsen die zich verschuilen achter 'Pss, dit mag ik niet opschrijven, medisch geheim!' om te ontspnappen aan het opschrijven van arbeidsgerelateerdheid. Geen enkele truc is een arts vreemd.

10. GGZ – Geestelijke GezondheidsZorg, GZ-psychologie

De GGZ sector heeft al jaren tekort aan klanten, gezien het aantal mensen dat er in dienst is. Daarom wordt er 'lustig bijgegraaid' vanuit de sector: men richt nieuwe websites op, en gaat met een GGZ arbeidsverleden, zoals 'dagbehandeling', plotseling bij werkgevers 'zieke medewerkers ronselen' en zeggen dat burnout 'gedeclareerd' kan worden. Een bekend voorbeeld is Ciran, klik hier door voor het KvK uittreksel van de hoofdvestiging van Ciran (.jpg)

11. Arbeidsgeneeskundig onderzoek


De experts bij arbeidsgeneeskundig onderzoek zijn verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen. Zij kunnen bepalen, vaak aan de hand van een FML (Functionele MogelijkhedenLijst), wat u nog wel en wat u nog niet kunt doen. Meestal houden zij NIET rekening met herstelmogelijkheden – herstelinterventies, omdat dat strikt genomen niet tot hun beroep behoort.

Zeker ten aanzien van burnout kent men vaak niet de herstelmogelijkheden. Die kunt u aan ons opvragen en aan de arbeidsgeneeskundigen doorgeven.

Het UWV verwacht van een werkgever een arbeidsdeskundig onderzoek na 1 jaar ziekte (naast een eerstejaarsevaluatie), anders kan dat snel een UWV loonsanctie opleveren. Als zieke medewerker bent u VERPLICHT mee te werken aan een arbeidsgeneeskundig onderzoek (NIET: assessments of andere zaken). Het arbeidsgeneeskundig onderzoek brengt een zekere mate van objectiviteit – al is men daar niet altijd goed op de hoogte van herstelmogelijkheden, zeker niet bij psychische arbeidsgerelateerde klachten (een arbeids- en organisatiepsycholoog is hier het meest deskundig in).

12. Arbeidsgeneesknde vs. 'gewone geneeskunde'

De media staan bol van de 'gewone geneeskunde', zijnde de 'individuele geneeskunde (IG)'. De andere tak van de geneeskunde, overigens niet aan artsen voorbehouden, is de 'arbeidsgeneeskunde'. In het Engels: Occupational Health. In arbeidscontext kun je ziekten opdoen die je in individuele context niet op kunt doen. Een ervan is burnout. Daarom staat burnout niet in IG-boeken, zoals DSM. Burnout hoort in de AG, Arbeidsgeneeskunde/Arbeidsgerelateerde zorg, Occupational health.

Of een land wel of niet iets aan Occupational Health doet, hangt puur af van de juridische en financiële incentives in dat land. Het eerste geschrift over 'Occupational health' is uit 1713, van de Italiaanse arts Bernadino Ramazzini, 'Diseases of the corps-bearers'. In Nederland vond arbeidsgeneeskunde/bedrijfsgeneeskunde in 1953 haar intrede. Het omvat bij uitstek ziekten die in organisatieverband wel voorkomen en in individueel verband niet.

13 Aantrekkelijk voor werkgevers: alle kosten verhalen op bedrijfsarts!

Voor werkgevers kan een 'ziek uit dienst' dus nogal in de papieren lopen, door bezava. Er is echter een goede mogelijkheid om deze kosten op de bedrijfsarts te verhalen. Een bedrijfsarts is altijd persoonlijk aansprakelijk...dus, bij burnout of andere ziekte: heeft de bedrijfsarts een (Lesa, NCVB) richtlijn niet gevolgd? Eerder burnout ontkend of niet tijdig op schrift gezet?

Dan kan daardoor de werkgever op het verkeerde been zijn gezet!

Een half jaar 'ontkenning' of 'verzuimen toepassen richtlijnen' door bedrijfsarts is ruim voldoende om een burnout blijvend te maken tot en met 'ziek uit dienst', dus de 2-8 ton bezava kosten kan de werkgever dan succesvol op de eerst burnout-ontkennende bedrijfsarts verhalen.

14. Tijdelijk contract

Ziek in tijdelijk contract is gelijk met ziek tijdens vast contract/contract voor onbepaalde tijd. Een 'ziek uit dienst' wordt beboet met bezava etc. . Als een werkgever het 'herstelproces laat versloffen omdat het contract toch binnenkort afloopt' neemt UWV die (herstel)verplichting over en belast het de kosten door aan de ex-werkgever. Het UWV belast, samen met belastingdienst, de ex-werkgever 'sowieso' voor bezava.

15. Wet verbetering Poortwachter (WvP)

De WvP is, naast de arbo wet (zie http://arbowet.com) en de algehele werkgeveraansprakelijkheid die onder paragraaf 3 is genoemd, de belangrijkste wet voor u als zieke medewerker. De belangrijkste punten zijn:

- regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

- probleemanalyse verplicht
- SAMEN plan van aanpak (niet enkel werkgever, onder het mom van 'ik betaal dus ik bepaal')


16. Ministerie van Sociale Zaken vs. Ministerie van VWS

Het Ministerie van SZW kan erg weinig doen aan arbeidsgerelateerde ziekten omdat:

a) de bedrijfsarts slechts adviseur is van de werkgever – niet herstel-verantwoordelijk arts

b) de bedrijfsarts qua tucht en registratie onder BIG valt en dus Ministerie VWS. Het Ministerie VWS trekt zich niets aan van 'arbeidsgeneeskunde' of 'occupational health'
c) de werkgever 'pas achteraf aansprakelijk is als blijkt' – dit 'wachten op gevolgen achteraf' versnelt niet: snelheid ingrijpen, juiste diagnose, juiste behandeling
d) kosten voor snelle juiste behandeling zouden voor werkgever zijn – terwijl werkgever vaak WULBZ vergoeding verzekeraar prefereert boven een herstelde medewerker met reintegratiekosten EN uitbetaling loon.

e) de Inspectie VWS niet controleert of de arbeidsgeneeskundige richtlijnen van Lesa en NCVB wel gevolgd worden. De Arbeidsinspectie van Min SZW kan hier wel op controleren, maar heeft er ten eerste weinig tijd voor, kan ten tweede geen (bestuurlijke) sancties uitdelen, zoals art. 34 arbowet – dat zou de Inspectie VWS moeten doen en die weigert dat.

Op- of aanmerkingen zijn zeer welkom op info@burnout.nl !


LINKEDIN FORUM SOCIALE WETGEVING

Op Linkedin In draaien wij een forum 'sociale wetgeving' met 4 subgroepen:

- Participatiewet incl. wajong en quotumwet

- BeZaVa - bij de pers nauwelijks belangrijk, nieuw en 'goud' voor iedereen die ziek is, in of uit dienst maakt niet uit!

- Poortwachter

- Wet Werk en Zekerheid

 

   

Stichting Burnout - De diepere en bewezen waarheid omtrent burnout