Kalender HSP - Hoog Sensitief Persoon - activiteiten NL en Vlaanderen 2015

Deze pagina is geboren op 4 mei 2015 - er bestond helaas nog geen 'totaalpagina' voor HSP activiteiten in Nederland - deze pagina poogt het te zijn. Mail vooral info@burnout.nl als je iets mist! Met 'activiteiten' bedoelen wij ontmoetingen, dus zaken die maximaal 30 euro per dagdeel kosten. Trainingen e.d. worden hier niet vermeld.

Diverse sites

Breda: http://HSP-Breda.nl, met oproep tot het vormen van een vereniging

Vlaanderen heeft zichzelf er compact op staan: http://www.hspvlaanderen.be/?mod=curs

maar Nederland nog niet, twee sites waar wat activiteiten op staan zijn:

https://www.facebook.com/groups/HooggevoeligNL/events/ ,

http://www.hooggevoelig.nl/vbulletin/calendar.php ,

http://vereniginghooggevoelig.nl/agenda/index.html

De Vlaamse kalender is zo vol en goed opgezet dat we deze niet overnemen - raadpleeg hem wel!- maar er hier een Nederlandse kalender in excel bij zetten:

HSP activiteiten-kalender-Nederland-2015 (.xls, dubbel klik op te openen)

De activiteiten in Nederland 'vallen vooralsnog in het niets' vergeleken met Belgie. Mail info@burnout.nl als je nog iets mist

Plekken voor HSP-ers

Officieel nog geen 'HSP hangplekken' genoemd, maar hier dan toch:

HSP test 27 items

In zwang was in Nederland veelal de 'oppervlakkigee' 23 items Ja/Nee test.

Om nauwkeuriger uitkomsten te hebben bevelen wij echter de 27 items test van Aron aan, met 1-7 Likert schaal: http://burnout.nl/docs/NL-27-item-list-HSP-Elaine-Aron-Likert.pdf

Het gemiddelde is 116, het is normaal verdeeld en de standaardafwijking is 15 punten. Daarmee berekent een begaafde snel zelf tot welk 'percentiel' die hoort.

Dus: 146 punten? Dat is 146-116 = 30 meer dan gemiddeld, gedeeld door SA (standaard afwijking) van 15 = 2 = z-waarde van 2 - zie afbeelding:

je hoort tot de top 2,28% gevoeligen. Elain Aaron legt de lat overigens laag, 1 standaardafwijking positief is al voldoende om HSP te zijn,