Stichting Burnout - de burnoutherstel-specialisten bij uitstek, inclusief de juridische aspecten. Voelt u zich burnout? Mail, laat u testen, kom vrijblijvend op gesprek, en kies - als het bevalt - voor effectief burnoutherstelprogramma geschoeid op wetenschappelijke leest. Ook weten wij uitstekend de weg te vinden naar eigen risicodragers of verzekeraars om het traject te betalen
>

 

Stichting Burnout
   Contactformulier (klik) - info@burnout.nl

info@burnout.nl

Stichting Burnout is actief in vier landen: België, Nederland, Frankrijk en Duitsland, op respectievelijk:
http://burnout.be
http://burnout.nl
http://burnout.fr
http://burnout.berlin (!)
   Home NL - Startpagina
Kies een onderdeel
Burnout diagnose Burnout diagnose
Burnoutsymptomen
Verschil burnout met...?
Test op burnout
Waardoor burnout?
Hoeveel burnout?
Burnout herstel programma's
Wat veranderen?
Therapiesoorten
Wie speelt mee?
Wie betaalt het?
Typische burnoutsituaties
Loopbaanoriëntatie
Cijfers

Juridisch burnout

Wetenschap-onderzoek
Achtergrond & Contact
Burnout preventie
Burnout: omgeving of persoon?
Burnout preventie
Second Opinion bedrijfsarts
Studenten-burnout
HSP-hoogsensitief
Politiek arbeidsgerelateerde zorg
Voorbeeld tests – diagnose – herstelplan
Werkevers-burnout
Fysiologie-fysieke-kant-burnout
Werkgeversservice
Einde tijdelijk contract ziek
Burnout en vaststellingsovereenkomst
Arbeidsongeschiktheidsverzekering: uitkeren bij burnout

Nieuw ontslagrecht per 1 juli 2015 - download hier gratis e-book (inc. WWZ) klik

Nieuw ontslagrecht per 1 juli 2016 - klik link

Stichting Burnout doet niets anders dan burnout genezen. Daarom zijn wij er 'zo goed' in....met eigen onderzoek.
Sinds 2006

Voordelen Stichting Burnout voor WERKGEVERS:
klik hier - 4 grote voordelen


burnout English NetherlandsUK/English speaking (international) click here (pdf)

Uw uitdagingen als werknemer (of manager) met burnoutklachten - en onze oplossing

Inhoudsopgave homepage: u kunt direct doorklikken naar het juiste onderwerp. Daarnaast hebben wij links ons menu met ca. 20 aanverwante webpagina's. Videofan? In 4 minuten uitleg wat kenmerken zijn van burnout (klik, youtube)

GEZOCHT: DIVERSE (aanstaande) BURNOUT CONSULENTEN voor STICHTING BURNOUT

Gewenste praktijklocaties: Amsterdam, het Gooi, Den Haag.

Bij belangstelling graag mailtje naar info@burnout.nl - dan volgt competentieprofiel dat verder dient ter nadere kennismaking.

Dank en groet!

WAT WIJ U KUNNEN BIEDEN: 5 PRODUCTEN

Wat wij u als Stichting Burnout kunnen bieden zijn 5 zaken

1. Diagnose
2. Deskundigen oordeel Stichting Burnout (anders dan UWV; aanvullend)
3. Inzicht in 'hoe burnout is ontstaan'
4. BurnoutHERSTEL volgens modernste inzichten
5. Achtergrondinformatie om beter te begrijpen waarom betrokkenen vaak NIET in uw belang - als zieke werknemer - opereren

Voor elke van de 5 producten kunt u ons mailen: info@burnout.nl. Wij beantwoorden vragen PER REGIO, dus vermeld atlijd: telefoonnummer en woonplaats.

Wij gaan er onderstaand achtereenvolgens op in

ACHTERGROND VAN ONZE 5 PRODUCTEN

1. Diagnose burnout uitgechreven
2. Deskundigen oordeel Stichting Burnout (anders dan UWV; aanvullend)
3. Inzicht in 'hoe burnout is ontstaan'
4. BurnoutHERSTEL volgens modernste inzichten
5. Achtergrondinformatie om beter te begrijpen waarom betrokkenen vaak NIET in uw belang - als zieke werknemer - opereren

Ad 1. Diagnose burnout (uitgeschreven)

Om een diagnose 'burnout' te kunnen stellen is veel fijnzinnigheid vereist, zowel gevoelsmatig als cognitief, inclusief uitgebreide en diepgaande wetenschappelijke kennis van literatuur van burnout.

U kunt u zelf al een eerste indruk vormen, bij vermoedens van burnout, door de 4DKL in te vullen, 4 Dimensionele Klachten Lijst van B Terluijn uit 1996 (zie Google Scholar), een van de 3 testen die door de NVAB-Lesa-NHG richtlijn bij burnout (klik pdf) wordt voorgeschreven:

4DKL in excel (klik): download, vul in, saven en kijk onder de tab 'uitslagen'

Bij distress van > 20 punten en somatisatie > 12 is de kans al heel erg groot dat het om burnout gaat.

LET OP: vanwege de enorm grote financiële belangen bij een eventuele ziek uit dienst (zie punt 5) zijn er veel bedrijfsartsen die, hoewel het hun wettelijke plicht is deze professionele standaard erop na te houden, de burnoutrichtlijn en testen niet volgen.

Indien u zelf bovenstaande wel burnout scoort, maar artsen het weigeren op te schrijven, kunt u ook ons als burnoutspecialisten inhuren om een uitgeschreven burnoutdiagnose op te stellen. Die ziet er dan ongeveer als volgt uit:

Voorbeeld diagnose Lars Wimmelsen (pdf klik)

Wij schrijven een dergelijke diagnose echter alleen als u inderdaad aan alle burnout criteria voldoet. De diagnose is niet gratis; het kost 250 euro ex BTW, ziehier een offerte in .doc (klik offerte burnout diagnose)

Onze diagnose is dermate volledig en wetenschappelijk onderbouwd dat deze in rechtbanken altijd wint van alle andere diagnoses. De diagnose volgt ook totaal de NVAB NHG Lesa burnout richtlijn inclusief tests - iets wat anno 2017 geen enkele bedrijfsarts meer doet naar onze ervaring.

Wetenschappelijke achtergrond diagnosticus: gepromoveerd neurobioloog, psycholoog, editor bij Elsevier Science inzake psychologische tijdschrijften en als wetenschappelijke URL's:

http://orcid.org/0000-0001-5955-580X

https://scholar.google.com/citations?user=zVbuS5kAAAAJ&hl=nl

https://www.researchgate.net/profile/Jean_Blankert

ZONDER diagnose bent u aan 'alle windvlagen' overgeleverd':
- u hebt geen rechten op wetsbescherming zieke werknemer
- werkgever kan u desgewenst in elke hoe krijgen
- bedrijfsarts kan u intimideren
- u kunt 2 jaar lang slachtoffer van allerlei verkeerde diagnoses, waardoor u van de regen in de drup belandt
- uw juridische dossier 'wankelt aan alle kanten'
- u kunt geen goed herstelplan uitkiezen

Ad 2. Deskundigen oordeel Stichting Burnout

Indien er al een half jaar of langer gesoebat wordt over diagnose, 'weer aan het werk gaan' etc, is het zeer de moeite waard niet alleen bij het UWV een deskundigen oordeel aan te vragen, maar OOK bij Stichting Burnout.

Het deskundigenoordeel van Stichting Burnout omvat, in tegenstelling tot dat van het UWV, ook:
- volledige diagnose inclusief onderbouwing en tests
- een evaluatie van alle acties van werkgever, bedrijfsarts en u zelf in het licht van de JURIDISCHE VERPLICHTINGEN die betrokkenen hadden moeten nakomen

Een deskundigen oordeel is, bij 'gerommel' van 6 maanden of langer, dus een absolute 'plicht', het werkt als een 'rots in de branding' in uw dossier. Bedenk dat bij een meteen juiste diagnose van burnout u na 6-9 maanden weer gezond kunt zijn; het eventuele 'gerommel' gedurende de eerste 6 of meer maanden vergalt dus uw gezondheid, uw kans op beterschap en uw rechten.

Een deskundigen oordeel van UWV zowel als Stichting Burnout vormt dus een ideale ondergrond om verder correcte besluiten (zoals bij eerstejaarsevaluatie UWV) af te dwingen. Ook voor de latere inschakeling van een advocaat is ons deskundigenoordeel 'goud waard'.

Voorbeeld deskundigenoordeel SB, fictieve naam Paula Graauwmans klik PDF

Kosten: 450 euro ex BTW, klik hier voor een offerte.

Ad 3. Inzicht hoe burnout is ontstaan

Burnout ontstaad altijd in het kader van JobDemand-Stressor modellen, waarbij te weinig 'energieaavulling' bestaat om te herstellen. Hier hebben wij alle wetenschappelijke literatuur over, die op navraag verkrijgebaar is, zodat u niet van nul af aan discussies aan hoeft te gaan of 'burnout komt door uw persoonlijkheid'.

Persoonlijkheid KAN enige invloed hebben, maar u bent met uw persoonlijkheid aangenomen, en daarna is het vooral de verantwoordelijkheid van de WERKGEVER burnout te voorkomen. Dat is confrom arbowetgeving, Wet Verbetering Poortwachter en Europese richtlijnen.

Soms kan ook een opeenstapeling van prive gebeurtenissen burnout opleveren. Om zelf inzicht te krijgen in de 'triggers' van uw burnout kunt u zelf bijgaande BBTI afnemen, 'Blankert Burnout Trigger Inventory'. Vul, na het voorbeeld gelezen te hebben, zelf uw eigen cijfers en bewoordingen in. Als meer dan de helft van de stressoren dan wel 'energielekken' een rol blijken te spelen zijn de oorzaken van uw burnout evident. Bewaar het document goed voor uw dossier, EN voor het uitkiezen van een goede herstelmethode.

BBTI met cijfers en woorden, klik .doc download

Ad 4. BurnoutHERSTEL

BurnoutHERSTEL zou uw grootste zorg moeten zijn. Het gaat er uiteindelijk om dat u weer gezond wordt, gelukkig, en dat u weer voldoende verdiencapaciteit ontwikkelt.

Herstel gaat langs drie wegen:
a) het wegnemen van 'energie vreters' (de chronische stressoren, zie BBTI)
b) het aanleren van copingstijlen
c) het aanleren van een zeer fijnzinnige emotionele intelligentie om voortaan WEL de eerste en meest subtiele tekenen van energieuitputting waar te nemen, en deze zo snel mogelijk te corrigeren.

Stichting Burnout is de enige organisatie in Nederland is een uitgeschreven methode heeft voor burnout herstel, en die vrij verkrijgbaar is:

klik PDF burnoutherstelmethode

Deze methode is gestoeld op het nodige wetenschappelijke onderzoek over burnoutherstel, o.a. van Diane Bernier, Rosita Regendanz en Shalomed (allemaal terug te vinden in Google Scholar)

Wij nodigen u graag uit voor een vrijblijvend orienterend gepsrek met een burnoutspecialist van ons bij u in de buurt. Mail ons daartoe, op info@burnout.nl, uw telefoonnummer en woonplaats.

Essentieel voor goed burnouthersel is het volgende, klik pdf

FNUIKEND is, voor burnoutherstek:
- alle fianciele en juridische stress
- te vroege opbouwschema's
- van tevoren 'afgesproken' opbouwschema's die niet aanpasbaar zijn aan uw gebleken behoeftes bij wederobouw
- werk dat niet UW HOOGSTE MOTIVATIE heeft en dat niet MAXIMAAL VERSTERKEND is voor uw zelfvertrouwen.

Volgens zowel Nederlandse richtlijnen:

https://www.arbeidsrechter.nl/aansprakelijkheid-schade-werknemer-werkgever-ongeluk

als Europese richtlijnen is werkgever aansprakelijk voor de arbeidsomstandigheden en gevolgen, EN DUS OOK voor betaling van extern burnoutherstel.

Er bestaan werkgevers die zowel verantwoordelijkheid als kosten will afwentelen, en u daarom met een kluitje in het riet sturen, zoals: met een verkeerde diagnose (zoals 'ongedifferentieerde somatoforme stoornis) naar een 'vitaliteitsburo' dat totaal niet opgeleid is in de wetenschap en kunde van burnout. E.e.a. komt neer op kostbaar tijdverlies van minstens een half jaar, verlies van zelfvertrouwen, en het zelf betalen van NIET juist herstel via uw eigenziektekostenverzekering.

Van belang is hier de WGBO, Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst: ondanks dat werkgever betaalt, mag de zieke werknemer zowel
- BEHANDELAAR
als
- BEHANDELING
zelf uitkiezen.

Het niet nakomen van de WGBO komt ook neer op integriteitsschennis volgens de ERVM, Europese Rechten van de Mens.

Indien een werkgever krap bij kas is, kan financiering van een reintegratietraject aan het UWV worden gevraagd: http://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/verzoeken-om-participatie-in-re-integratie.aspx


Een VERSTANDIG WERKGEVER zal kiezen voor de win win situatie: het snel erkennen van burnout, het betalen van een door werknemer gekozen deskundige burnoutherstelpartij - zoals Stichting Burnout - zodat de burnout na 6-9 maanden genezen is. Het risico op Bezava kosten van 2-8 ton, die bij een ziek-uit-dienst na 2 jaar zouden voorkomen, zijn dan ook minimaal.

Alle bovenstaande geldt ook voor tijdelijke contracten: werkgever zal moeten toezien op a) voorkoming van burnout b) genezing van burnout VOORDAT het contract afloopt, omdat anders bezava van toepassing is (zie bezava.com) en alle kosten na uit diensttreding rekening werkgever zijn.

Een enkele werkgever valt 'louche' te noemen indien deze probeert van ziekte-herstelverplichtingen af te komen door werknemer te intimideren een 'vaststellingsovereenkomst' te laten tekenen: doe dit niet, u verspeelt dan al uw rechten, https://www.arbeidsrechter.nl/wwz-vaststellingsovereenkomst-einde-arbeidsovereenkomst-in-overleg

Bijzondere optie: werkgever en werknemer willen in hun hart niet met elkaar door - > kiezen voor reintegratie tweede spoor: eerst herstel, en daarna outplacement (NIET: vaststellingsovereenkomst, dat is: zieke werknemer dumpen zonder enige hulp, 'crimineel'). Voorbeeld trajectplan herstel en daarna outplacement, 'tweede spoor': klik PDF.

Ad 5. Achtergrondinfromatie

HELAAS zijn er veel snoeiharde financiële incentives in de arbeidsgerelateerde zorg, zie ook uitzending Zembla over Ciran d.d. 1 maart 2017 - http://www.uitzendinggemist.net/aflevering/383229/Zembla.html
en wat niet in de uitzending genoemd is: het collectieve besluit van alle NVAB bedrijfsartsen om burnout en alle arbeidsgerelateerde ziekten wegens bezava, zie http://bezava.com. DAAROM moet er zoveel uitgelegd worden.

De bezavaboetes voor werkgevers bij een 'ziek uit dienst' kunnen 2 - 8 ton bedragen. Sommige werkgevers en bedrijfsartsen zijn erg slecht op de hoogte van de enorme GENEESMOGELIJKHEDEN van burnout en ONTKENNEN daarom bij voorbaat:
- alle ziekte
- alle arbeidsgerelateerdheid
en jagen zieke werknemers zodanig op de kast dat ze
- zelf ontslag nemen
- of genoegen nemen met een vaststellingsovereenkomst waarna de zieke werknemer alle rechten kwijt is.

Bedrijfsartsen zijn regelmatig niet te zien als 'echte artsen', maar als huurlingen van werkgevers; zij worden regelmatig door werkgevers ingehuurd om werknemers te intimideren en die kant op te sturen die sommige kwaadwillende werkgevers willen. Deze 'artsen' zijn de term niet arts niet waard en doen alles om OPNIEUW ingehuurd te worden door de werkgever en zijn dus slechts 'lakeien' van de werkgever.

Hoe het er aan toe kan gaan leest u in het artikel 'Hoe zieke werknemers te ontslaan bij ziekte' - pdf klik.

UW rechten als zieke werknemer, en plichten van werkgever en werknemer zijn uitstekend beschreven op:

http://reintegratie.theater/wetgeving-ziekte-reintegratie.html

http://reintegratie.theater/docs/A4-hulpsites-voor-zieke-medewerkers-burnout-inlezen-wetgeving-rechten-plichten-1april2017.pdf

http://reintegratie.theater/docs/werkwijzer-poortwachter-UWV-rechten-zieke-werknemer.pdf

De KUNST is a) uw recht te kennen b) uw recht OP te eisen. Dit kan ook zonder advocaat - u moet dan assertieve brieven leren schrijven met verwijzing naar het recht.

Komt u er niet meer uit, ook niet met uw advocaat? Leg dan uw geval voor aan de Tweede Kamer commissie voor SWZ, email: cie.szw@tweedekamer.nl met een cc aan info@urnout.nl

----------- info@burnout.nl -------------------------------------------------

 

info@burnout.nl - graag met vermelding tel nr en woonplaats

   

Stichting Burnout - De diepere en bewezen waarheid omtrent burnout